פרסומים

דבריה של מרים פרוינד, מנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הטיפול בארבה המדבר בישראל, 2013:

"לאחר כשלושה חודשים ארוכים הסתיימה המערכה נגד הארבה. עובדי השירותים להגנת הצומח ולביקורת עשו ימים ולילות על מנת למנוע פגיעת הארבה בגידולים החקלאיים. עם מיגורו של הארבה ותום המבצע זכו העובדים להערכה והוקרה של שר החקלאות ומנכ"ל המשרד.
השבוע, ביום שלישי, 2.7.2013 ערכה המועצה האזורית רמת נגב טקס שבמהלכו הודתה לכל אלה שעסקו במלאכה בדרום.
אני רוצה לנצל במה זו ולהודות שוב לעובדי השירותים להגנת הצומח ולביקורת על חלקם המשמעותי במערכה. בנוסף, אני מבקשת להודות לכל עובדי משרד החקלאות שסייעו לנו להצליח במשימה. השתתפו בביצוע המשימה גם אנשי רשות הטבע והגנים, חברת כימניר, חברת תלם וחברת עשבי בר וכמובן אנשי המועצות האזוריות אשכול ורמת נגב, תודתי לכולם."

למידע נוסף - ארבה המדבר


חגב ארבה, צילום: יואב מוטרו

 

 

חוק הגנת הצומח התשט"ז-1956https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok haganat hatzomeah.aspxחוק הגנת הצומח התשט"ז-1956חוק הגנת הצומח התשט"ז
כצפוי, נחילי ארבה קטנים החלו להתרומם לאוויר מכיוון מצרים לישראל. גם הנחילים בארץ מתחילים להתעופףhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe_2.6.13.aspxכצפוי, נחילי ארבה קטנים החלו להתרומם לאוויר מכיוון מצרים לישראל. גם הנחילים בארץ מתחילים להתעופף
עדכון הטיפול בארבה המדבר - 10/06/13https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe_2013.aspxעדכון הטיפול בארבה המדבר - 10/06/13ארבה המדבר