פרסומים

 

 

חוק הגנת הצומח התשט"ז-1956https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok haganat hatzomeah.aspxחוק הגנת הצומח התשט"ז-1956חוק הגנת הצומח התשט"ז
סוף לארבה המדברhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe.aspxסוף לארבה המדברסוף לארבה המדבר
עדכון הטיפול בארבה המדבר - 10/06/13https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe_2013.aspxעדכון הטיפול בארבה המדבר - 10/06/13ארבה המדבר