פרסומים


עדכון הטיפול בארבה - 10.6.13

משרד החקלאות הוביל את המערכה מול הארבה בשלושת החודשים האחרונים, בשיתוף מלא עם משרד הביטחון, המועצות האזוריות רמת הנגב ואשכול וחקלאי הנגב. משרד החקלאות מודה גם לרשות הטבע והגנים על הירתמותה מתחילת המלחמה בארבה ושיתוף הפעולה בנושא. לאורך כל הדרך תיאמו משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים את העבודה בשטח, כך שהריסוס לא יפגע בבעלי החיים האחרים בשטח ובסביבה, וכן סייעו לאורך כל הדרך במיגור התופעה.  אחרי 100 ימים, משרד החקלאות מכריז – ניצחנו את הארבה תוך מניעת הנזק לחקלאות ולצומח.


עדכון הטיפול בארבה - 30.5.13

צוותי משרד החקלאות מנהלים את ה"מלחמה בארבה" כבר כשלושה חודשים. כפי שצפו במשרד, מתחילים עתה נחילים ממצרים להתרומם לאוויר ולעוף לכיוון ישראל, במקביל גם הנחילים המקומיים מתחילים גם הם להתעופף. צוותי המשרד כבר החלו לעבור לדרך טיפול ופעילות של נחילים מעופפים, הכוללת מרדף אחר נחיל מתעופף במהלך היום, סימונו וריסוסו בלילה ועם שחר. במקביל, ממשיך משרד החקלאות לנטר את השטחים ולרסס מהקרקע ומהאוויר על בסיס יומי, 7 ימים בשבוע מסביב לשעון גם מהאוויר וגם מהקרקע. בשלב זה, הנחילים שמגיעים ממצרים קטנים, אך במשרד מתריעים שמדובר במתקפה מתמשכת, ולא ניתן להעריך את היקף הנזקים העתידיים.

בשטח נראה שיש פחות נחילים לעומת השבועות האחרונים, והנחילים יותר ממוקדים ופחות מפוזרים בשטח. עם זאת, יותר ויותר פרטים מתחילים להתרומם לאוויר. בגבול מצרים ישנה תנועה דו-סטרית משני עברי הגבול של נחילים מישראל למצרים וממצרים לישראל. כל נחיל שנכנס לתוך ישראל מרוסס על ידי צוותי משרד החקלאות.

כזכור, משרד החקלאות פתח בחדר המצב בשטח קו לציבור לדיווח את בקיעה של ארבה באזור מגוריהם או לחלופין על התרוממות נחילים אל האוויר. הקו פועל בין השעות 8:00 בבוקר ל- 16:00 בערב, בטלפון מס': 08-9920981. חדר המצב, בנוסף להתנהלות בשטח עצמו, מרכז פעילות, וכן מתאם בין כלל הגורמים לרבות אנשי משרד הביטחון, החקלאים ונציגי המועצות האזוריות.


עדכון הטיפול בארבה - 8.5.13

השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות ממשיכים במאמץ להדביר את נחילי הארבה בנגב המערבי. עד כה לא נגרמו נזקים גדולים לשדות חקלאיים. בפגישה בין נציגי משרד החקלאות ומשרד הביטחון הושגו הסכמות לגבי פישוט והגברת התיאום בנושא פעילות מפקחי משרד החקלאות בשטחי אש בהם יש נוכחות נחילי ארבה.


עדכון הטיפול בארבה - 21.4.13

בשלב זה הטיפול של משרד החקלאות בבקיעות הארבה הוא ניטור בלבד. צוותים של משרד החקלאות ושל רשות הטבע והגנים מנטרים את אזורי הבקיעה ולומדים על הצפיפות ליחידת שטח. הבקיעות הן לא בשטחים חקלאיים. כיוון שהתבגרות הארבה לוקחת זמן, יוחלט בימים הקרובים על המשך הפעילות.


עדכון הטיפול בארבה - 17.3.13
הארבה שמגיע עתה לישראל נמצא ברובו בוגר מינית ובשלב ההטלה. משרד החקלאות, בתיאום עם רשות הטבע והגנים, החליט על המשך הריסוס של נחילי הארבה, שככל הנראה ימשיכו להיכנס לישראל מכיוון מצרים בתקופה הקרובה, כפי שנהג עד היום. עוד הוחלט, לא לרסס להקות או פרטים בשטחים פתוחים גם אם ימצאו בהזדווגות או בהטלה. מקומות אלה יסומנו וינוטרו על ידי פקחי רשות הטבע והגנים ומשרד החקלאות והדברתם תתבצע בהמשך, על פי הצורך וזאת משום שזחלי הארבה לא מסוגלים להתעופף במשך כחודש מרגע בקיעתם.
היום טרם נרשמה כניסה של נחילים חדשים.


עדכון הטיפול בארבה – 14.3.13 שעה 9:45
הבוקר הסתיים ריסוס אווירי באזור אשלים באמצעות שני מטוסים, ובמקביל השטח רוסס מהקרקע. הריסוס הזה הוא ברובו על שטחי בור. בנוסף, הסתיים ריסוס קרקעי קצר מאוד באזור חצרים. לא רואים חדירה של נחילים חדשים לארץ.
אותרה להקה קטנה מאוד באזור עין גדי, אנשי המשרד ממשיכים בבדיקת האזור ולעקוב אחר המצב. הריסוסים התעכבו בשל ערפל באזור.
עדכון הטיפול בארבה – 13.3.13 שעה 18:30
נכון להערב אותרו 3 מוקדים של להקות, נחל לבן, בצד המערבי והדרומי של נחל הבשור ולהקה שלישית נראתה באזור סמוך לישוב להב.לאחר שהלהקות ינחתו על הקרקע, הן ימופו, ובהתאם יוחלט על דרכי טיפול.
אנשי המשרד בודקים את המצב באזור עין גדי, לאחר שהתקבלו דיווחים על להקה נמצאת באזור.

פרטים בודדים ישנם בכל הארץ. משרד החקלאות חוזר ומדגיש, פרטים בודדים שמגיעים לחלקים שונים ברחבי הארץ, אינם מטרידים ובוודאי לא מזיקים לבני אדם. הארבה גורם לנזק לגידולים רק כאשר הוא בלהקה גדולה


עדכון הטיפול בארבה – 13.3.13 שעה 14:50
משרד החקלאות פועל מסביב לשעון כבר שבוע וחצי כדי לא לבסס את הארבה בישראל. הריסוסים עד כה מאוד יעילים.
בעקבות הריסוסים שבוצעו היום בשעות הבוקר המוקדמות ב- 3 המוקדים שנצפו בהם אמש להקות חדשות שנכנסו לישראל, הטיפול נראה בשטח באופן יעיל, כך שרוב הפרטים לא התרוממו מהקרקע. לאחר המיפוי הנעשה על ידי אנשי משרד החקלאות, אותרה להקלה באזור הר קרן, שהינה שאריות להקות שחדרו בימים האחרונים לישראל.
לאחר שהלהקה תנחת על הקרקע, היא תמופה, ובהתאם יבוצע עם אור ראשון ריסוס.

עדכון הטיפול בארבה – 13.3.13 שעה 10:00
הסתיימו הריסוסים ב- 3 המוקדים שנצפו בהם אמש להקות חדשות שנכנסו לישראל: אזור רוחמה (להקה גדולה בשטחי חיטה, אפונה ושטחי בור). באזור נחל לבן, בשטח קטן יחסית 400-500 דונם, ואזור שלישי בפארק גולדה-צומת טללים בשטחי בור. נראה כי הריסוס עבד בשטח באופן יעיל, כך שרוב הפרטים לא התרוממו מהקרקע.

משרד החקלאות ממשיך ועוקב אחר המצב, אנשיו פזורים בשטח כדי לנטר בזמן אמת כל כניסה של להקה חדשה לישראל.
עדכון הטיפול בארבה – 12.3.13 שעה 16:00
שתי להקות חדשות נכנסו לישראל לאזור רביבים ולאזור בית קמה. לא ברור עדיין גודלן. אנשי משרד החקלאות עוקבים בכדי למפות ולהחליט על דרכי טיפול. אם יהיו עדכונים נוספים, נעדכן.

הבהרה לעניין הריסוס: השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות מרססים שטחים שבהם אותרו נחילי ארבה. אין לארבה ריסוס מונע וחייבים לרסס על ארבה קיים. הריסוס היעיל הוא על להקות שמתמקמות ללינת לילה או בשעות הבוקר המוקדמות, לפני המראתן.


עדכון הטיפול בארבה – 12.3.13 שעה 13:30
להקה חדשה נכנסה לישראל דרך קדש ברנע. לא ברור עדיין גודלה. אנשי משרד החקלאות עוקבים בכדי למפות ולהחליט על דרכי טיפול.
עדכון הטיפול בארבה – 12.3.13 שעה 10:45
הסתיימו הריסוסים ב- 3 המוקדים שנצפו בהם אמש להקות חדשות שנכנסו אתמול בחצרים, רמת נגב ואזור אשכול. הריסוס נראה בשטח באופן יעיל, כך שרוב הפרטים לא התרוממו מהקרקע.
יש דיווחים לא מאומתים על להקה גדולה הנמצאת באזור אל עריש. משרד החקלאות ממשיך ועוקב אחר המצב, אנשיו פזורים בשטח כדי לנטר בזמן אמת כל כניסה של להקה חדשה לישראל.

מספר הבהרות:
נחילים חדשים ממשיכים להיכנס על בסיס יומי מכיוון מצרים, בהתאם לכיוון הרוח. משרד החקלאות פועל מסביב לשעון כבר שבוע כדי לא לבסס את הארבה בישראל. הריסוסים עד כה מאוד יעילים, והמשך ההתעסקות בנושא נובעת, כאמור, מכניסת נחילים חדשים, ולא מהתבססות של נחילים "ישנים". ולראייה, לא כל שמי ישראל מלאים בארבה. נכון לכרגע המצב, לשמחתנו, בשליטה.

פרטים בודדים ישנם בכל הארץ. משרד החקלאות חוזר ומדגיש, פרטים בודדים שמגיעים לחלקים שונים ברחבי הארץ, אינם מטרידים ובוודאי לא מזיקים לבני אדם. הארבה גורם לנזק לגידולים רק כאשר הוא בלהקה גדולה (רקע מקיף על הארבה והנזק שלו מצוי באתר האינטרנט של המשרד).

הריסוס בישראל נעשה באמצעות חומר "רך" במיוחד, שאין לו השפעה על בעלי חיים אחרים, הטורפים את הארבה, כיוון שאין לו שארתיות (המשמעות שהוא מתפרק מאוד מהר).

כרגע כמעט ולא נרשם נזק לשטחים החקלאיים מנחילי הארבה, הודות לעבודות הריסוס. גם אם יהיה נזק עתידי כתוצאה מנחילים נוספים שיגיעו לישראל, כל מגדלי הירקות והפירות בארץ מבוטחים בביטוח רב סיכוני, ביטוח המכסה נזק מאובדן יבול כתוצאה מאירועים אקלימיים, מזיקים ומחלות, כדוגמת הארבה. משרד החקלאות משתתף בהיקף של 80% מהפרמיה לחקלאי. השמאים של הקרן לנזקי טבע בחקלאות מצויים בשטח כדי לתעד ולטפל בכל אירוע נזק בזמן אמת.
המשרד רואה חשיבות לאומית בהשתתפות הממשלה בסיכון שקיים בגידולים חקלאיים, כחלק מיעדי המשרד לשימור השטחים הפתוחים ואספקה סדירה של מזון טרי לכלל האוכלוסייה.


עדכון הטיפול בארבה – 11.3.13 שעה 14:50
להקה חדשה נכנסה לישראל דרך כרם שלום ועושה דרכה לכיוון דקל. לא ברור עדיין גודלה. אנשי משרד החקלאות עוקבים בכדי למפות ולהחליט על דרכי טיפול.
עדכון הטיפול בארבה – 11.3.13 שעה 10:30
הבוקר התבצעו ריסוסים בשמונה סבבים שונים באזורים הבאים: נחל הבשור (הנחיל שהגיע לאופקים), אזור אשלים (בעיקר מטעי זיתים), רביבים, הר קרן (השלמות מסוף השבוע). כל הריסוסים הן מהקרקע והן מהאוויר הסתיימו. הריסוסים עובדים בצורה טובה ויעילה . משרד החקלאות ממשיך למפות ולסרוק את האזור.

הבוקר לא צפויים ריסוסים נוספים. הריסוסים כזכור נעשים רק בלילה ובשעות הבוקר המוקדמות.
אם יהיו להקות נוספות, נעדכן.


עדכון הטיפול בארבה – 10.3.13 שעה 16:30
להקה ארבה גדולה עושה דרכה לישראל ונמצאת מערבה לאשלים (צפונית לכביש 211). לאחר שהלהקה תנחת על הקרקע, היא תמופה, ובהתאם יבוצע עם אור ראשון ריסוס.
אם יהיו עדכונים נוספים היום נעדכן.

עדכון הטיפול בארבה - 10.3.13 שעה 13.00
להקה חדשה נכנסה לישראל, שוב לאותו אזור – באר מילכה. לא ברור עדיין גודלה. אנשי משרד החקלאות עוקבים בכדי למפות ולהחליט על דרכי טיפול.

עדכון הטיפול בארבה – 10.3.13 שעה 11:00
הבוקר התבצע ריסוס באזור נחל לבן. באזור שטחי צאלים לא מבוצע היום ריסוס, כיוון שלא אותרו להקות באזור. אם יאותרו במהלך הבוקר הם ירוססו קרקעית.
הצפי להמשך השבוע - ממחר התחממות ורוחות דרומיות, שיכולות להביא להקות נוספות ממצרים. משרד החקלאות ממשיך ועוקב בדריכות.
משרד החקלאות חוזר ומדגיש, פרטים בודדים שמגיעים לחלקים שונים ברחבי הארץ, אינם מטרידים ובוודאי לא מזיקים לבני אדם. הארבה גורם לנזק לגידולים רק כאשר הוא בלהקה גדולה.


עדכון הטיפול בארבה – 9.3.13 שעה 10:00
הבוקר הסתיים ריסוס באזור ניצנה. בנוסף, הסתיימו ריסוסים מזרחית לישוב מגן, שם אותרה הלהקה. הריסוס הזה הוא ברובו על שטחי בור. לא רואים חדירה של נחילים חדשים לפי שעה. אם יהיה עוד אעדכן. יום טוב ושבת שלום.

סיכום ארבה סופ"ש: כרגע לא נראית להקה באזור מגן. יש קבוצות קטנות שממופות בשטח. באזור נחל לבן יש קבוצה. לא ברור אם שאריות או חדשה קטנה. ממפים, וככל הנראה מחר בבוקר תרוסס עם מטוס/ים. חוץ מזה דיווחים פזורים ממרכז הארץ, על פרטים בודדים ולא מדאיגים.
הבוקר הסתיים ריסוס באזור ניצנה. בנוסף, הסתיימו ריסוסים מזרחית לישוב מגן, שם אותרה הלהקה שחדרה ביום שישי. הריסוס היה ברובו על שטחי בור. לא רואים חדירה של נחילים חדשים לפי שעה.עדכון הטיפול בארבה – 8.3.13 שעה 10:00

להקה נוספת הגיעה לישראל. כרגע עוד ממפים, הלהקה כנראה התפצלה לשניים חלק בניצנה וחלק באזור צאלים. ממפים ונערכים לריסוס אווירי וקרקעי מחר כמו בפעם שעברה.

עדכון הטיפול בארבה – 7.3.13 שעה 10:00
עקבות פעילויות משרד החקלאות נחיל הארבה כמעט הודבר כולו. הסתיים עתה גל הריסוסים שהחל בשעות הלילה מהקרקע, והושלם בשעות הבוקר המוקדמות מהאוויר.
לאור תחזית הרוחות להיום שצפויות להיות מזרחיות, לא צפויה חדירת נחיל חדש לישראל ממצרים.
עם זאת, משרד החקלאות ממשיך לעקוב אחר המצב.
עדכון הטיפול בארבה – 6.3.13 שעה 17:30

בעקבות פעילויות משרד החקלאות נחיל הארבה הצטמצם משמעותית. משרד החקלאות ממשיך לבצע ריסוסים מהקרקע ולעקוב אחר המצב במצרים.
כרגע כמעט ולא נרשם נזק לשטחים החקלאיים מנחיל הארבה שחדר אמש לישראל. גם אם יהיה נזק עתידי כתוצאה מנחילים נוספים שיגיעו לישראל, כל מגדלי הירקות והפירות בארץ מבוטחים בביטוח רב סיכוני, ביטוח המכסה נזק מאובדן יבול כתוצאה מאירועים אקלימיים, מזיקים ומחלות, כדוגמת הארבה. משרד החקלאות משתתף בהיקף של 80% מהפרמיה לחקלאי. השמאים של הקרן לנזקי טבע בחקלאות מצויים בשטח כדי לתעד ולטפל בכל אירוע נזק בזמן אמת.
המשרד רואה חשיבות לאומית בהשתתפות הממשלה בסיכון שקיים בגידולים חקלאיים, כחלק מיעדי המשרד לשימור השטחים הפתוחים ואספקה סדירה של מזון טרי לכלל האוכלוסייה.

למרות ההתמודדות הטובה עם נחיל הענק שנכנס אמש לישראל, משרד החקלאות אינו קופא על שמריו, והחליט לפתוח חמ"ל (רשמי ומסודר) בשטח, באזור רמת נגב, כדי להיות ערוכים לקראת נחילים נוספים, במידה שיגיעו. בנוסף, נערכה היום במשרד ישיבת סיעור מוחות עם מומחים ומדענים בתחומי הצומח, ממינהל המחקר החקלאי (וולקני) והאקדמיה, בכדי לגבש הערכת מצב ובחינת תוכניות התמודדות מתקדמות נוספות להתמודדות, במידה שהיקף פלישת הארבה יתרחב.


עדכון הטיפול בארבה – 6.3.13 שעה 11:30
משרד החקלאות מפעיל החל מאמש, צוותי ריסוס אוויר וקרקע לטיפול בנחיל הגדול שחדר לישראל. הסתיים כרגע גל הריסוסים שהחל בשעה 6:00 בבוקר, הריסוס פעל לטובה. בעקבות הריסוס שהתבצע על ידי מטוסי ריסוס, לא נראית התרוממות של ארבה מהקרקע. רוססו 7,500 דונם ממזרח למושב כמהין. במהלך היום יתבצעו השלמות של ריסוסים מהקרקע. משרד החקלאות ממשיך לעקוב אחר הלהקות.עדכון הטיפול בארבה – 5.3.13 שעה 19:00

משרד החקלאות מיפה את מיקומו של נחיל הארבה שחדר לישראל - הנחיל נחת על הקרקע קרוב מאוד לאזור בו נכנס לארץ, ממזרח לכמהין. הם לא צפויים להתרומם חזרה לאוויר לפני מחר בבוקר. מחר עם אור ראשון מטוסי ריסוס ירססו את אזור הנחיתה, ובמקביל השטח ירוסס מהקרקע. משרד החקלאות ימשיך לעקוב אחר הלהקות במצרים.

עדכון נוסף באדום מטה

נחיל גדול של מיליוני פריטי ארבה עבר את הגבול דרך קדש ברנע ונמצא בשמי הדרום. משרד החקלאות מעלה לאוויר מטוס תצפית כדי למפות את מיקום הלהקה. לאחר מיפוי האזור בו ינחת הארבה, ירוסס האזור, ככל הנראה מהאוויר.
הציבור מתבקש לדווח לקו משרד החקלאות ובמידה שנתקלים בנחילים הנוחתים באזור הנגב המערבי, להתקשר ל"קו הארבה" במשרד החקלאות, בטלפון: 03-9681500.עדכון הטיפול בארבה – 5.3.13 שעה 15:00

נחיל גדול של מיליוני פריטי ארבה עבר את הגבול דרך קדש ברנע ונמצא בשמי הדרום. משרד החקלאות מעלה לאוויר מטוס תצפית כדי למפות את מיקום הלהקה. לאחר מיפוי האזור בו ינחת הארבה, ירוסס האזור, ככל הנראה מהאוויר.עדכון הטיפול בארבה – 5.3.13 שעה 11:00

השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות ריססו בלילה ולפנות בוקר מהקרקע באזור רמת נגב.
הבוקר, נכון לעכשיו, לא מרססים עוד, כיוון שכרגע מדובר בפרטים מעטים. משרד החקלאות ממשיך ועוקב אחר התקדמות הארבה ממצרים, ונמצא אף בקשר עם ארגון המזון העולמי (FAO) בנושא. 

 

חוק הגנת הצומח התשט"ז-1956https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok haganat hatzomeah.aspxחוק הגנת הצומח התשט"ז-1956חוק הגנת הצומח התשט"ז
סוף לארבה המדברhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe.aspxסוף לארבה המדברסוף לארבה המדבר
כצפוי, נחילי ארבה קטנים החלו להתרומם לאוויר מכיוון מצרים לישראל. גם הנחילים בארץ מתחילים להתעופףhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe_2.6.13.aspxכצפוי, נחילי ארבה קטנים החלו להתרומם לאוויר מכיוון מצרים לישראל. גם הנחילים בארץ מתחילים להתעופף