פרסומים


במשרד החקלאות עולים מדרגה ב"מלחמה בארבה" שהחלה כבר לפני כחודשיים, בחודש מרץ האחרון. במשרד החקלאות התקיימה הבוקר ישיבת מטה בה הוחלט על הקמת חדר המצב בשטח שירכז את פעילות בכל הגזרות ויקבל החלטות אד-הוק בהתאם לצורך, וכן יתאם בין כלל הגורמים לרבות אנשי משרד הביטחון, החקלאים ונציגי המועצות האזוריות.שר החקלאות יאיר שמיר שוחח הבוקר עם שר הביטחון, משה (בוגי) יעלון, ועדכן אותו על ההיערכות בשטח.

במשרד החקלאות מעריכים כי למרות שעד כה הנזקים לחקלאות הם מינוריים, כיוון שמדובר במתקפה מתמשכת עלולים להיגרם נזקים בעתיד, לנוכח התחזיות על חדירת להקות ארבה חדשות ממצרים. לא ידוע על תקדים לאירוע בסדר גודל כזה במדינת ישראל, וכיוון שבשלב זה לא ברור כמה זמן ימשך, לא ניתן להעריך את היקף הנזקים העתידיים.

אנשי משרד החקלאות רואים בשטח את התחלת החדירה של הארבה שבקע בשטח סיני, העושה את דרכו ב"הליכה" לתוך גבולות ישראל, דבר שמגדיל משמעותית את היקף גזרות הטיפול המקומי. בשל המצב בסיני, הבוקר שיגר משרד החקלאות מכתב דחוף לארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO) בבקשה לסייע למצרים לרסס את הבקיעות בסיני, שלא רחוק היום שינדדו לתוך ישראל, כפי שקרה עם הנחילים בחודש מרץ.

לדברי שר החקלאות, יאיר שמיר: "במקביל לתגבור פעולות ההדברה בשטח במאמץ למנוע התפשטות הארבה על עבר השטחים החקלאים או היישובים העירוניים בנגב הצפוני והפעולות במישור הבינלאומי, משרד החקלאות פועל לרכז את מאגר הנתונים והידע שנצבר לצרכים עתידים".

מרים פרוינד, מנהלת השירות להגנת הצומח במשרד החקלאות מעריכה כי השבוע הקרוב יהווה נקודת המפנה בין המעבר משלב הקרקעי לשלב התעופתי של הארבה, וכי תוך כשבוע ימים חלק מלהקות הארבה יתרוממו לאוויר וחלקן ימשיך להתקדם על הקרקע, דבר שיפתח שתי חזיתות לטיפול במקביל.חגבי ארבה בנגב, צילום: יואב מוטרו

 

 

חוק הגנת הצומח התשט"ז-1956https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok haganat hatzomeah.aspxחוק הגנת הצומח התשט"ז-1956חוק הגנת הצומח התשט"ז
סוף לארבה המדברhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe.aspxסוף לארבה המדברסוף לארבה המדבר
כצפוי, נחילי ארבה קטנים החלו להתרומם לאוויר מכיוון מצרים לישראל. גם הנחילים בארץ מתחילים להתעופףhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe_2.6.13.aspxכצפוי, נחילי ארבה קטנים החלו להתרומם לאוויר מכיוון מצרים לישראל. גם הנחילים בארץ מתחילים להתעופף