פרסומים


בימים האחרונים ישראל חווה פלישה של נחילי ארבה. מקור נחילי הארבה הינו בסודן ומגיע לשטחי ישראל לאחר נדידה דרך מצריים. המין הפולש לישראל מדי כמה שנים וכן זה בפלישה הנוכחית, מקורו בסודן, שמו העברי הינו ארבה המדבר ושמו המדעי הוא Schistocerca gregaria.
לסיכום ביניים של אירועי פלישת ארבה המדבר מרץ 2013
ארבה בוגר שאיננו בשל מינית - צבעו חום, צילום: מפקחי השירותים להגה"צ ולביקורת

 

 

חוק הגנת הצומח התשט"ז-1956https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok haganat hatzomeah.aspxחוק הגנת הצומח התשט"ז-1956חוק הגנת הצומח התשט"ז
סוף לארבה המדברhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe.aspxסוף לארבה המדברסוף לארבה המדבר
כצפוי, נחילי ארבה קטנים החלו להתרומם לאוויר מכיוון מצרים לישראל. גם הנחילים בארץ מתחילים להתעופףhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe_2.6.13.aspxכצפוי, נחילי ארבה קטנים החלו להתרומם לאוויר מכיוון מצרים לישראל. גם הנחילים בארץ מתחילים להתעופף