​אגף א אקולוגיה כולל בתוכו שני תחומים:
 
א. תחום סקרים - התחום עוסק בפרויקטים מיוחדים, כדוגמת ערבה נקיה ופרוייקט הזה"ב ותכניות הדברה שונות. באחריותו גם סקרים ליצוא על פי דרישות מדינות יעד. 

באחריות המחלקה פועלת המעבדה לאנטומולוגיה הנותנת שרותי איבחון וזיהוי חרקים ופרוקי רגליים אחרים.

ב. תחום ניטור ואקולוגיה - התחום מטפל באיתור חדירת נגעים חדשים לארץ ניטורם והטיפול בהם ובמעקב אחר נגעים קיימים בארץ.
תחום עיסוק נוסף של האגף הינו מטה להדברה ידידותית, המפקח על פעילות מיזמי הדברה.
אגף אקולוגיה (הגנ"צ)

 

 

 

 

הסדרת יבוא צמחי קאפיר ליים ומניעת הגעת מחלת הגרינינג לישראל -אפריל, 2019הגנת הצומח;יבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםשירותים להגנת הצומח ולביקורת;אגף הסגר צמחים (הגנ"צ);מערך ניטור מזיקי הסגר;אגף אקולוגיה (הגנ"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/grinning_4_2019.aspxהסדרת יבוא צמחי קאפיר ליים ומניעת הגעת מחלת הגרינינג לישראל -אפריל, 201913/04/2019 21:00:00{6669aa36-dba9-4fc2-bb9e-27fcb979775c}4a55ac2c-9f54-4111-8f62-9d6d8c53f5fd48
לאור הביקוש, הודפסו עותקים נוספים למכירה של הספר "אקריות ארץ ישראל"מידע לחקלאי;ענפי הצומח;הגנת הצומחאבחון, זיהוי וניטור מזיקים (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורת;אגף אקולוגיה (הגנ"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/sefer_akariot.aspxלאור הביקוש, הודפסו עותקים נוספים למכירה של הספר "אקריות ארץ ישראל"12/11/2017 22:00:00{024cf214-df76-4814-b2f8-0c6e3eca63aa}bf543a05-77b9-496f-acf5-5aea2d09aa505
זבוב פירות האפרסק (Bactrocera zonata (Saundersמידע לחקלאי;ענפי הצומח;הגנת הצומחאגף אקולוגיה (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/Saunders.aspxזבוב פירות האפרסק (Bactrocera zonata (Saunders19/07/2017 21:00:00{024cf214-df76-4814-b2f8-0c6e3eca63aa}bf543a05-77b9-496f-acf5-5aea2d09aa5030
מפת תפוצת חידקונית הדקל האדומה בישראל - פברואר 2014חקלאות ירוקהאגף אקולוגיה (הגנ"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/galeria_harakim/hidkonit/hidkonit_mapa/2014/Pages/hidkonit 2-2014.aspxמפת תפוצת חידקונית הדקל האדומה בישראל - פברואר 201411/03/2014 22:00:00{b856089f-ff68-4a3e-9e22-e2cea3f88b36}bc902bd1-2e0e-41d4-b250-556dc48ef61f4

 

 

זילברמן מאירזילברמן מאיר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466204זילברמן מאירמנהל אגף א אקולוגיה03-968157603-9681507meirz@moag.gov.il
גופמן אלכסנדרהגופמן אלכסנדרה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465790גופמן אלכסנדרהמרכזת אוסף מזיקים בחקלאות03-968154103-9681507alexandrag@moag.gov.il
הברמן עמיהברמן עמי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465792הברמן עמימנהל תחום ניטור ואקולוגיה03-968159503-9681502amih@moag.gov.il
דהן דודדהן דוד{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465923דהן דודמרכז בכיר מטה הדברה ידידותית04-8602113davidda@moag.gov.il

 

 

קול קורא - מיזמים להדברת זבוב הפירות הים תיכוני בענף המטעים בהתארגנות אזורית 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/kol_kore_zvuv_perot.aspxקול קורא - מיזמים להדברת זבוב הפירות הים תיכוני בענף המטעים בהתארגנות אזורית 201822/10/2017 21:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הגנת הצומח התשט"ז-1956https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok haganat hatzomeah.aspxחוק הגנת הצומח התשט"ז-1956