​אגף א אקולוגיה כולל בתוכו שני תחומים:
 
א. תחום סקרים - התחום עוסק בפרויקטים מיוחדים, כדוגמת ערבה נקיה ופרוייקט הזה"ב ותכניות הדברה שונות. באחריותו גם סקרים ליצוא על פי דרישות מדינות יעד. 

באחריות המחלקה פועלת המעבדה לאנטומולוגיה הנותנת שרותי איבחון וזיהוי חרקים ופרוקי רגליים אחרים.

ב. תחום ניטור ואקולוגיה - התחום מטפל באיתור חדירת נגעים חדשים לארץ ניטורם והטיפול בהם ובמעקב אחר נגעים קיימים בארץ.
תחום עיסוק נוסף של האגף הינו מטה להדברה ידידותית, המפקח על פעילות מיזמי הדברה.
הגנת הצומח - אגף אקולוגיה

 

 

 

 

קול קורא – מיזמים לתמיכה בהדברה ידידותית של זבוב הפירות הים תיכוני בענף מטעי פירות בהתארגנות אזורית 2020תמיכות;מידע לחקלאי;הגנת הצומחהגנת הצומח - אגף אקולוגיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/kol_kore_zvuv_perot2020.aspxקול קורא – מיזמים לתמיכה בהדברה ידידותית של זבוב הפירות הים תיכוני בענף מטעי פירות בהתארגנות אזורית 202030/11/2019 22:00:00{024cf214-df76-4814-b2f8-0c6e3eca63aa}bf543a05-77b9-496f-acf5-5aea2d09aa5034
הסדרת יבוא צמחי קאפיר ליים ומניעת הגעת מחלת הגרינינג לישראל -אפריל, 2019הגנת הצומח;יבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםשירותים להגנת הצומח ולביקורת;הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;מערך ניטור מזיקי הסגר;הגנת הצומח - אגף אקולוגיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/grinning_4_2019.aspxהסדרת יבוא צמחי קאפיר ליים ומניעת הגעת מחלת הגרינינג לישראל -אפריל, 201913/04/2019 21:00:00{6669aa36-dba9-4fc2-bb9e-27fcb979775c}4a55ac2c-9f54-4111-8f62-9d6d8c53f5fd48
לאור הביקוש, הודפסו עותקים נוספים למכירה של הספר "אקריות ארץ ישראל"מידע לחקלאי;ענפי הצומח;הגנת הצומחהגנת הצומח - אבחון, זיהוי וניטור מזיקים;שירותים להגנת הצומח ולביקורת;הגנת הצומח - אגף אקולוגיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/sefer_akariot.aspxלאור הביקוש, הודפסו עותקים נוספים למכירה של הספר "אקריות ארץ ישראל"12/11/2017 22:00:00{024cf214-df76-4814-b2f8-0c6e3eca63aa}bf543a05-77b9-496f-acf5-5aea2d09aa505
קול קורא - מיזמים להדברת זבוב הפירות הים תיכוני בענף המטעים בהתארגנות אזורית 2018הגנת הצומח;ענפי הצומח;מידע לחקלאיהגנת הצומח - אגף אקולוגיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/kol_kore_zvuv_perot.aspxקול קורא - מיזמים להדברת זבוב הפירות הים תיכוני בענף המטעים בהתארגנות אזורית 201822/10/2017 21:00:00{024cf214-df76-4814-b2f8-0c6e3eca63aa}bf543a05-77b9-496f-acf5-5aea2d09aa5031

 

 

ששון יוחנןששון יוחנן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466578ששון יוחנןאחראי פיטוסניטציה03-968155503-9681507YohananS@moag.gov.il
המבורגר מיריתהמבורגר מירית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466227המבורגר מיריתמרכזת סקרים, ניטור ואיקלום חרקים03-968154603-9681507mirith@moag.gov.il
עזרא נדבעזרא נדב{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466248עזרא נדבמפקח מבקר - מערך ניטור נגעים050-6241583 ,03-968150203-9681507nadave@moag.gov.il
זמורסקי רוניתזמורסקי רונית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466395זמורסקי רוניתמרכזת (מערך ניטור ארצי)03-968154603-9681582onitz@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הגנת הצומח התשט"ז-1956https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok haganat hatzomeah.aspxחוק הגנת הצומח התשט"ז-1956