ביעור נגעים ארצי

 

 

 

השרות עוסק בביעור שטחים מוזנחים על פי חוק הגנת הצומח. פעולה זו באה למנוע אילוח שטחים חקלאיים על ידי שטחים מוזנחים. העקירה מתבצעת על ידי השרות לביעור נגעים  ​ועל חשבון מחזיק הקרקע (במידה ומחזיקי הקרקע לא נקטו באמצעים הנדרשים לביצוע העקירה).

פעולות הביעור כוללות את שריפת הגזם. על פי החוק למניעת שריפות יש לקבל רישיון בכתב ממנהל האגף לשימור קרקע במשרד החקלאות, לשריפת הגזם.

דיווח ע​ל הזנחת עיבוד קרקע חקלאית​

בקשה לניקוי שטח מאולח ניתן להפנות אל אחראי תחום פיטוסניטציה - יוחנן ששון, טל' נייד: 057-7760631.

מטע נטוש 
עקירה 
שריפה 
הכנת השטח 
שתילת כרם 

ביעור נגעים ארצי