ביעור נגעים ארצי

 

 

 

השרות עוסק בביעור שטחים מוזנחים על פי חוק הגנת הצומח. פעולה זו באה למנוע אילוח שטחים חקלאיים על ידי שטחים מוזנחים.

במציאת שטחים מוזנחים החקלאי מקבל התראה ראשונה או המחזיק בקרקע לעקירה. במידה ולא בוצעה עקירה יקבל החקלאי התראה רשמית מהשרות לביעור נגעים ובה עליו לבצע את העקירה תוך 30 יום מיום איתור ההזנחה.

במידה שבתקופה זו לא תבוצע פעולה מצד החקלאי לביעור נגעים בזמן שנקבע, יקבל החקלאי / המחזיק בקרקע צו עקירה חתום על ידי מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת ויינתן לו פרק זמן סביר נוסף לביצוע העקירה.

במידה שלא תבוצע העקירה, השירות לביעור נגעים יבצע את העקירה על חשבון החקלאי.

בקשה לניקוי שטח מאולח ניתן להפנות אל אחראי תחום פיטוסניטציה - יוחנן ששון, טל' נייד: 057-7760631.

צילומים מתהליך ביעור שטחים:

מטע נטוש 
עקירה 
שריפה 
הכנת השטח 
שתילת כרם 

ביעור נגעים ארצי