מערך ניטור מזיקי הסגר

 

 

 

 

המערך לניטור מזיקי הסגר ,תחום נגעים וחומר ריבוי בשרותים להגה"צ, עוסק בין היתר באיסוף מידע על כניסתם והתפשטותם של נגעים בארץ. 

מטרות

​מערך הניטור נותן מענה לשלוש מטרות עיקריות:

  • איתור והתרעה מהירים לחדירתם לארץ של מזיקים חדשים וטיפול בהם.
  • ניטור נגעים על פי דרישות מדינות היעד לתמיכה ביצוא תוצרת חקלאית.

מטרה עתידית הינה: צבירת בסיס נתונים רחב לחיזוי תנודת אוכלוסית הנגעים השונים בארץ והתרעה לחקלאים.

​לצורך זה נבנתה מערכת ניטור נגעים ברמה ארצית הכוללת: 

  • -תחנות ניטור במקומות בעלי פוטנציאל סיכון גבוה לכניסת מזיקים, כמו נמלי ים/יבשה/אויר. תחנות אלו כוללות מלכודות יעודיות וכלליות למזיקים שונים, הרכב המלכודות נקבע על פי מיקום התחנה.
  • מלכודות לנגעים ספציפיים בעלי פוטנציאל כניסה לארץ, לצורך מעקב אחר כניסתם וגבולות התפוצה שלהם בארץ ולצורך קבלת החלטות על טיפולים נדרשים.
מערך הניטור מעסיק 7 נטרים, כל נטר אחראי על אזור בארץ ומנטר מספר מזיקים בו זמנית.כיום מופעלות כ-5000 מלכודות.

 

​תהליך העבודה

  • כל מלכודת מסומנת בברקוד. הנתונים מזוהים על ידי מסופון ומוזנים בו נתוני המלכודת המוגדרים במערכת.
  • מערכת הניטור, נעזרת במערכת ממוחשבת, מבוססת PC, ו משלבת טכנולוגיית GIS (Geographic Information System)) כל המלכודות ממופות ומסומנות על ידי GPS מטרתה מיפוי on-line של מצב המזיק על פי פרמטרים שונים. המערכת מורכבת איפוא ממלכודות בשטח, מסופונים לאיסוף מידע ומחשב מרכזי בו נאגרים הנתונים בעזרת תוכנה ייעודית.
  • בתום יום העבודה מועברים הנתונים באמצעות תוכנה זו הנמצאת במחשב הנטר למחשב המרכזי.​
  • הנתונים הנצברים במאגר הנתונים המרכזי מאפשרים לבצע ניתוחים לאפיין התנהגות אוכלוסיות המזיקים, העדפת פונדקאים, אזורים, עונות פעילות ועוד, ובכך לאפשר פריסת מלכודות ניטור יעילה יותר וטיפול ממוקד ומהיר בבעיות המתעוררות בשטח.​

יצירת קשר​

למידע נוסף ניתן לפנות אל נדב עזרא, אל רונית זמורסקי או אל עמי הברמן​

מערך ניטור מזיקי הסגר

 

 

 

 

הסדרת יבוא צמחי קאפיר ליים ומניעת הגעת מחלת הגרינינג לישראל -אפריל, 2019הגנת הצומח;יבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםשירותים להגנת הצומח ולביקורת;הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;מערך ניטור מזיקי הסגר;הגנת הצומח - אגף אקולוגיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/grinning_4_2019.aspxהסדרת יבוא צמחי קאפיר ליים ומניעת הגעת מחלת הגרינינג לישראל -אפריל, 201913/04/2019 21:00:00{6669aa36-dba9-4fc2-bb9e-27fcb979775c}4a55ac2c-9f54-4111-8f62-9d6d8c53f5fd48
עדכון למשתלות בנושא חדקונית הדקל האדומה 2014יבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםיצוא צמחים מוגמרים וחומר ריבוי - צ.ח.ר.;מערך ניטור מזיקי הסגר;הגנת הצומח - אגף הסגר צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/hidknit_2014.aspxעדכון למשתלות בנושא חדקונית הדקל האדומה 201418/05/2014 21:00:00{012cf6d1-45b1-48e7-9eff-e1a91b6aed3c}15b3f438-d30b-4f81-bbea-fd4b1d12acae8
הגמעת כתר להדברת חידקונית הדקל האדומה בדקל קנריהגנת הצומח - אגף אקולוגיה;מערך ניטור מזיקי הסגר;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/hidkonit_dekel_kanari.aspxהגמעת כתר להדברת חידקונית הדקל האדומה בדקל קנרי09/02/2013 22:00:00{024cf214-df76-4814-b2f8-0c6e3eca63aa}bf543a05-77b9-496f-acf5-5aea2d09aa5025

 

 

זמורסקי רוניתזמורסקי רונית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466395זמורסקי רוניתמרכזת (מערך ניטור ארצי)03-968154603-9681582onitz@moag.gov.il