חדקונית הדקל האדומה הינה מזיק החי ומתרבה בגזעים של מיני דקלים שונים. המזיק יכול להשלים מחזור חיים אחד או יותר בתוך הגזע כך שדרגות התפתחות שונות מצויות בו באותו זמן. מעצם היותו מזיק החבוי בגזע יש קושי רב בהדברתו.
עתידו של העץ תלוי רובו ככולו בבריאותו ויכולת העמידות של קודקוד הצמיחה (לב הדקל) הממוקם בראש הגזע, כמטר מתחת לבסיסי הכפות הירוקות. פגיעה בקודקוד תגרום בסופו של דבר למותו של העץ. בדקל  הקנרי מעדיפה החידקונית לחיות ולהזון באזור לב הדקל ולכן גורמת לתמותת העץ תוך זמן קצר.

טיפול מוצלח הינו טיפול בחומר הדברה יעיל ובעל יכולת ניידות לאזור המטרה: האזור הנגוע בחידקונית בתוך גזע הדקל.
לשם כך נוסו באזור נהריה, שהיה נגוע מאד בשנת 2010, מספר שיטות:
1. הגמעה דרך הקרקע.
2. קידוח חורים בגזע והחדרת החומר.
3. הגמעת החומר באזור הכתר - בסיס הכפות הירוקות.

על מנת לבחון את הניידות והשאריתיות של תכשירי הדברה בגזע דקל קנרי, פותחה שיטה לא הרסנית לדיגום העץ באזור המטרה (החלק העליון של הגזע, כמטר מתחת לכתר).


להמשך
חידקונית הדקל האדומה