​​זבובי פירות הוכרו על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר כנגע לאומי, ומשום כך מעורב המשרד בהדברה שלהם.
בשל ​תפוצתם הרחבה ומגוון הפונדקאים הגדול שלהם, הדברתם מתייעלת מאוד במתכונת של הדברה אזורית דבר המביא להפחתה בשימוש בתכשירי הדברה.

משרד החקלאות החליט לכלול במערך המאורגן של ההדברה את זבוב הפירות הים תיכוני (Ceratitis capitata) בענף המטעים, וזאת בנוסף לענף ההדרים בו  מתבצעת  הדברה מאורגנת מזה שנים רבות. לצורך כך הוחלט על ביצוע מיזמים במספר אזורים בארץ כאשר ההדברה המאורגנת של הזבוב שתיכלל במיזם, תכלול מגוון שיטות טיפול  נגד הזבוב, תחייב סניטציה שמשמעותה קטיף מלא של הפירות בתום הקטיף המסחרי האחרון והסכמה לדיגום פירות לנוכחות שאריות חומרי הדברה.
 

למידע המלא

 

 

Molluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Molluscs-Intercepted-at-the-borders-of-Israel-in-2019-.aspxMolluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019
ימים ושעות פעילות מעברים חגי תשרי 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/Pages/tishrey_2020.aspxימים ושעות פעילות מעברים חגי תשרי 2020
צמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/asabimraim/pirsumim/Pages/Ambrosia.aspxצמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלצמח האמברוסיה שהינו צמח גר, פולש בארץ בעל השפעה חמורה על החקלאות, הסביבה ועל בריאות האדם. הכנסו על מנת לגלות עוד על הצמח, מאפייניו והשפעותיו.