​זבובי פירות הוכרו על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר כנגע לאומי, ומשום כך מעורב המשרד בהדברה שלהם.
בשל ​תפוצתם הרחבה ומגוון הפונדקאים הגדול שלהם, הדברתם מתייעלת מאוד במתכונת של הדברה אזורית דבר המביא להפחתה בשימוש בתכשירי הדברה.

משרד החקלאות החליט לכלול במערך המאורגן של ההדברה את זבוב הפירות הים תיכוני (Ceratitis capitata) בענף המטעים, וזאת בנוסף לענף ההדרים בו  מתבצעת  הדברה מאורגנת מזה שנים רבות. לצורך כך הוחלט על ביצוע מיזמים במספר אזורים בארץ כאשר ההדברה המאורגנת של הזבוב שתיכלל במיזם, תכלול מגוון שיטות טיפול  נגד הזבוב, תחייב סניטציה שמשמעותה קטיף מלא של הפירות בתום הקטיף המסחרי האחרון והסכמה לדיגום פירות לנוכחות שאריות חומרי הדברה.
 

למידע המלא

 

 

רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishyon_zraim_19-20.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019
נוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסקhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_helkot_pri_hadar_ihud_iropi.aspxנוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסק