ביקורת משתלות

 

 

 


​המחלקה לביקורת זרעים ושתילים מפקחת על פי הוראות חוק הזרעים על  משתלות של מינים המופיעים ברשימת הפיקוח. הפיקוח כולל נקיון ממחלות ומזיקים ועמידה במדדי איכות.
משתלה העומדת בתנאי הפיקוח מקבלת היתר למכירת שתילים בארץ, כמו כן מונפקות תעודות בריאות ליצוא.
שתלן המעוניין להקים משתלה כדי לשווק או ליצא שתילים חייב לפנות לאיש הקשר האזורי.​

הגידולים שבפיקוח:

 1. הדרים
 2. גפן 
 3. נשירים (גרעיניים וגלעיניים) 
 4. סובטרופיים 
 5. ורדים 
 6. תות שדה​

השירותים הניתנים בתשלום:

 1. הנפקת רשיונות למשתלות חדשות, חידוש רשיונות למשתלות קיימות - טופס בקשה מקוון לרישום / חידוש רישיון לאחזקת משתלה.
 2. פיקוח על טיב השתיל בנושאי איכות ובריאות.
 3. עריכת סקרים לוידוא נקיון המשתלות (נמטודות, מחלות וירוס ועוד).
 4. אישור תוצרת המשתלה למכירה בארץ.
 5. הנפקת תעודות בריאות למכירה בחו"ל.
 • ניתן לקבל מידע בנושא משתלות מאושרות וכן שרות לבירור תלונות קונים.
 • פירוט האגרות ודמי שרות ראה בפרסומים.

איכות ואמינות השתיל מהווים בסיס ליצירת מטע בריא והשגת יבול מיטבי.​

ביקורת משתלות

 

 

 

 

רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020הגנת הצומח;מידע לחקלאי;ענפי הצומחהגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי;שירותים להגנת הצומח ולביקורת;ביקורת משתלותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-202020/12/2020 22:00:00{f40bbbe7-f7db-4115-9cb4-152292c9d6eb}7b53467a-cc2f-4ff5-b5de-b0209a951fe632
תו ירוק למשתלות - תו וולונטרי, משותף למשרד להגנת הסביבה ולמכון התקנים הישראליהגנת הצומח;ענפי בעלי חיים;משתלות וחומרי ריבוישירותים להגנת הצומח ולביקורת;ביקורת משתלות;הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבויhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/tav_yarok.aspxתו ירוק למשתלות - תו וולונטרי, משותף למשרד להגנת הסביבה ולמכון התקנים הישראלי18/06/2019 21:00:00{f40bbbe7-f7db-4115-9cb4-152292c9d6eb}7b53467a-cc2f-4ff5-b5de-b0209a951fe643
רשימת משתלות מורשות 2016-2017ביקורת משתלות;הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2016-2017.aspxרשימת משתלות מורשות 2016-201707/09/2016 21:00:00{f40bbbe7-f7db-4115-9cb4-152292c9d6eb}7b53467a-cc2f-4ff5-b5de-b0209a951fe610
רשימת משתלות בעלות רישיון להחזקת משתלה ולמכירת שתילים 2015 - 2016הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי;ביקורת משתלות;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2015-2016.aspxרשימת משתלות בעלות רישיון להחזקת משתלה ולמכירת שתילים 2015 - 201619/10/2015 21:00:00{f40bbbe7-f7db-4115-9cb4-152292c9d6eb}7b53467a-cc2f-4ff5-b5de-b0209a951fe68