​להלן רשימת עצי הריבוי המסומנים בהדרים בהתאם להוראות תקנה 9 לתקנות בדבר גידול שתלי הדר ומכירתם.

לרשימ​ה המלאה