להלן מקורות חומר הריבוי באבוקדו (רכב, כנות) לשנת 2015-6.
לקיחת חומר ריבוי יש לתאם עם הספק.
מצורפת רשימת עצי האם ורשימת בעלי עצי אם.

למידע המלא