​​

 

 

רשמים מיום עיון 'גפן יין - עבר, הווה עתיד' - 1.3.2020
רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, אפריל, 2020
רשימת שתילי נשירים מאושרים לשיווק חורף - 2020
רשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2019 – 2020
רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019
תו ירוק למשתלות - תו וולונטרי, משותף למשרד להגנת הסביבה ולמכון התקנים הישראלי
רשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19
רשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.19
רשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.19
חוברת חומר ריבוי מאושר הדרים - 2018/19
דו"ח אינטרודוקציה - אוקטובר 2018
חומר ריבוי גפן - הערכות הגנת הצומח
רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2018-2017
רשימת זנים מאושרים, יזרעם 2018
רשימת זנים מאושרים, מרחביה 2018
רשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2018
עדכון חיוב בדיקות מעבדה ואגרות אינטרודוקציות
עצי אם הדרים - שנת 2017
חומר ריבוי הדרים מאושר - 2017
רשימת זנים מאושרים, מרחביה- 2016-2017
רשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2016-2017
רשימת זנים מאושרים, יזרעם 2016-2017
סימון מטעי אם לזרעים ורכב - אבוקדו
רשימת משתלות מורשות 2016-2017