​​

 

 

רשימת זני הגפן המאושרים לשנת 2021 - יקבי רמת הגולן בית המכסhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zaney_gefen_meusharim_21_nagish.aspxרשימת זני הגפן המאושרים לשנת 2021 - יקבי רמת הגולן בית המכס
רשימת חוות הריבוי וזני הגפן המאושרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zaney_gefen_2021.aspxרשימת חוות הריבוי וזני הגפן המאושרים לשנת 2021
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, נובמבר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avocado_etzim_2019_2020.aspxרשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, נובמבר, 2020
דו"ח אינטרודוקציה - שנת 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/shatlanut_intro.aspxדו"ח אינטרודוקציה - שנת 2020
רשמים מיום עיון 'גפן יין - עבר, הווה עתיד' - 1.3.2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/yom_iun_gefen_3-20.aspxרשמים מיום עיון 'גפן יין - עבר, הווה עתיד' - 1.3.2020
רשימת שתילי נשירים מאושרים לשיווק חורף - 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/shtiley_neshirim_2020.aspxרשימת שתילי נשירים מאושרים לשיווק חורף - 2020
רשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zaney_gefen_meusharim_2020.aspxרשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020
רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishyon_zraim_19-20.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019
תו ירוק למשתלות - תו וולונטרי, משותף למשרד להגנת הסביבה ולמכון התקנים הישראליhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/tav_yarok.aspxתו ירוק למשתלות - תו וולונטרי, משותף למשרד להגנת הסביבה ולמכון התקנים הישראלי
רשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/izram_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19
רשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mmerhavia_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.19
רשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/ramat_golan_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.19
חוברת חומר ריבוי מאושר הדרים - 2018/19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/homer_ribuy_hadarim_18-19.aspxחוברת חומר ריבוי מאושר הדרים - 2018/19
דו"ח אינטרודוקציה - אוקטובר 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/intro_oct_18.aspxדו"ח אינטרודוקציה - אוקטובר 2018
חומר ריבוי גפן - הערכות הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/gefen.aspxחומר ריבוי גפן - הערכות הגנת הצומח
רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2018-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishayon_mechirat_zraim+2017-2018.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2018-2017
רשימת זנים מאושרים, יזרעם 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_izraam_2018.aspxרשימת זנים מאושרים, יזרעם 2018
רשימת זנים מאושרים, מרחביה 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_merhavia_2018.aspxרשימת זנים מאושרים, מרחביה 2018
רשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_ramat_hagolan_2018.aspxרשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2018
עדכון חיוב בדיקות מעבדה ואגרות אינטרודוקציותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/idkun_mehir.aspxעדכון חיוב בדיקות מעבדה ואגרות אינטרודוקציות
עצי אם הדרים - שנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/atzey_em_2015.aspxעצי אם הדרים - שנת 2017
חומר ריבוי הדרים מאושר - 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/etz_ribuy_hadarim_2017.aspxחומר ריבוי הדרים מאושר - 2017
רשימת זנים מאושרים, מרחביה- 2016-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_merhavia.aspxרשימת זנים מאושרים, מרחביה- 2016-2017
רשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2016-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_ramat_hagolan.aspxרשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2016-2017