להלן רשימת משתלות עצי פרי נשירים, הדרים, סובטרופיים, ורדים ותות שדה, בעלות רישיון להחזקת משתלה ולמכירת שתילים 2015 - 2016.

לרשימת המשתלות