רשימת הכנות המופיעות ברשימה זו מתייחסת לשתילי נשירים חשופי שורש בלבד ולא במיכלים.
הכנות בדו"ח אושרו לשיווק על ידי מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת על סמך בדיקה ויזואלית ובדיקת מעבדה לנמטולוגיה. כנות שאינן מופיעות ברשימה נפסלו ולא אושרו לשיווק.​


 

 

הודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_melafefon_11-11-20.aspxהודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - נובמבר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - נובמבר, 2020