רשימת הכנות המופיעות ברשימה זו מתייחסת לשתילי נשירים חשופי שורש בלבד ולא במיכלים.
הכנות בדו"ח אושרו לשיווק על ידי מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת על סמך בדיקה ויזואלית ובדיקת מעבדה לנמטולוגיה. כנות שאינן מופיעות ברשימה נפסלו ולא אושרו לשיווק.​


 

 

Molluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Molluscs-Intercepted-at-the-borders-of-Israel-in-2019-.aspxMolluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019
ימים ושעות פעילות מעברים חגי תשרי 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/Pages/tishrey_2020.aspxימים ושעות פעילות מעברים חגי תשרי 2020
צמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/asabimraim/pirsumim/Pages/Ambrosia.aspxצמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלצמח האמברוסיה שהינו צמח גר, פולש בארץ בעל השפעה חמורה על החקלאות, הסביבה ועל בריאות האדם. הכנסו על מנת לגלות עוד על הצמח, מאפייניו והשפעותיו.