​​בשנים האחרונות ישראל מותקפת על ידי מיני צמחים פולשים ומזיקים הפוגעים בסביבה ומאיימים לשנות את המאזן האקולוגי שלנו. צמחים פולשים מהווים איום על זנים ארץ ישראליים ועלולים להביא להכחדתם.

מזיקים שמופצים באמצעות צמחים נגועים, בגלל חוסר מודעות או בהיעדר טיפול נאות והדברה ראויה, מאיימים גם הם על המגוון הביולוגי המקומי. שני מזיקים פולשים עיקריים עלולים להיות מופצים באמצעות המשתלות: Wasmannia auropunctata המפיץ מחלות ונמלת האש הקטנה Aedes albopictus יתוש הטיגריס האסייני הידועה בעקיצותיה.

תו ירוק למשתלות הינו תו וולונטרי על מנת לעודד פעולות המונעות הפצתם של מזיקים וקיום תהליכי התייעלות על-ידי המשתלות. ​

 

 

Molluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Molluscs-Intercepted-at-the-borders-of-Israel-in-2019-.aspxMolluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019
ימים ושעות פעילות מעברים חגי תשרי 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/Pages/tishrey_2020.aspxימים ושעות פעילות מעברים חגי תשרי 2020
צמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/asabimraim/pirsumim/Pages/Ambrosia.aspxצמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלצמח האמברוסיה שהינו צמח גר, פולש בארץ בעל השפעה חמורה על החקלאות, הסביבה ועל בריאות האדם. הכנסו על מנת לגלות עוד על הצמח, מאפייניו והשפעותיו.