​​בשנים האחרונות ישראל מותקפת על ידי מיני צמחים פולשים ומזיקים הפוגעים בסביבה ומאיימים לשנות את המאזן האקולוגי שלנו. צמחים פולשים מהווים איום על זנים ארץ ישראליים ועלולים להביא להכחדתם.

מזיקים שמופצים באמצעות צמחים נגועים, בגלל חוסר מודעות או בהיעדר טיפול נאות והדברה ראויה, מאיימים גם הם על המגוון הביולוגי המקומי. שני מזיקים פולשים עיקריים עלולים להיות מופצים באמצעות המשתלות: Wasmannia auropunctata המפיץ מחלות ונמלת האש הקטנה Aedes albopictus יתוש הטיגריס האסייני הידועה בעקיצותיה.

תו ירוק למשתלות הינו תו וולונטרי על מנת לעודד פעולות המונעות הפצתם של מזיקים וקיום תהליכי התייעלות על-ידי המשתלות. ​

 

 

הודעה ליבואנים - שינוי במקום בדיקת ענבים טריים מדרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/grape_south_africa.aspxהודעה ליבואנים - שינוי במקום בדיקת ענבים טריים מדרום אפריקה
שינויים במועדי קבלת קהל בשירותים להגנת הצומח ולביקורת בעקבות משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/kabalat_kahal_ppis.aspxשינויים במועדי קבלת קהל בשירותים להגנת הצומח ולביקורת בעקבות משבר הקורונהעדכון לגבי שינויים בקבלת הקהל בשירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בעקבות החלת הנחיות החירום.
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - ינואר, 2020