​​בשנים האחרונות ישראל מותקפת על ידי מיני צמחים פולשים ומזיקים הפוגעים בסביבה ומאיימים לשנות את המאזן האקולוגי שלנו. צמחים פולשים מהווים איום על זנים ארץ ישראליים ועלולים להביא להכחדתם.

מזיקים שמופצים באמצעות צמחים נגועים, בגלל חוסר מודעות או בהיעדר טיפול נאות והדברה ראויה, מאיימים גם הם על המגוון הביולוגי המקומי. שני מזיקים פולשים עיקריים עלולים להיות מופצים באמצעות המשתלות: Wasmannia auropunctata המפיץ מחלות ונמלת האש הקטנה Aedes albopictus יתוש הטיגריס האסייני הידועה בעקיצותיה.

תו ירוק למשתלות הינו תו וולונטרי על מנת לעודד פעולות המונעות הפצתם של מזיקים וקיום תהליכי התייעלות על-ידי המשתלות. ​

 

 

נתין זר מהודו שהגיע לארץ חשש להסתבך והשאיר את תיקו בסמוך לפח בנתב"ג, והכל בגלל הריח שעלה ממנוhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Durio_BenGurion_Airport.aspxנתין זר מהודו שהגיע לארץ חשש להסתבך והשאיר את תיקו בסמוך לפח בנתב"ג, והכל בגלל הריח שעלה ממנו
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - יוני, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - יוני, 2019
סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/seker_hadbara_totzeret_tria_2017.aspxסקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2017הסקר השנתי של שאריות חומרי הדברה מבוצע על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בפירות ובירקות הנדגמים בשדה ובבתי האריזה והינם מתוצרת מקומית.