​​בשנים האחרונות ישראל מותקפת על ידי מיני צמחים פולשים ומזיקים הפוגעים בסביבה ומאיימים לשנות את המאזן האקולוגי שלנו. צמחים פולשים מהווים איום על זנים ארץ ישראליים ועלולים להביא להכחדתם.

מזיקים שמופצים באמצעות צמחים נגועים, בגלל חוסר מודעות או בהיעדר טיפול נאות והדברה ראויה, מאיימים גם הם על המגוון הביולוגי המקומי. שני מזיקים פולשים עיקריים עלולים להיות מופצים באמצעות המשתלות: Wasmannia auropunctata המפיץ מחלות ונמלת האש הקטנה Aedes albopictus יתוש הטיגריס האסייני הידועה בעקיצותיה.

תו ירוק למשתלות הינו תו וולונטרי על מנת לעודד פעולות המונעות הפצתם של מזיקים וקיום תהליכי התייעלות על-ידי המשתלות. ​

 

 

הונאת החצילים הגדולה: בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Eggplant_scam.aspxהונאת החצילים הגדולה: בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - אוגוסט, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - אוגוסט, 2019
לקראת חג הסוכות, משרד החקלאות מתריעhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Four_species.aspxלקראת חג הסוכות, משרד החקלאות מתריע