הערכת סיכון נגעים, (Pest Risk Analysis (PRA, היא פעולה חיונית המבוצעת על ידי כלל מדינות העולם במטרה להסדיר את המסחר הבינלאומי בצמחים ומוצריהם ובכך למנוע חדירת נגעי צמחים חדשים הפוגעים בחקלאות.

תוקף פעילותה של הערכת הסיכונים מבוססת על הסכמי General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ,1994 ומהווה חלק מדרישות ה- (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS.

דרישות אלו נשענות על העקרונות הבאים:

  1. כל פעולה פיטוסניטרית מבוססת על הצורך להגנת בריאות האדם, החי והצמח.
  2. הדרישה לפעולה פיטוסניטרית מחויבת בהוכחות מדעיות משמעותיות לנחיצותה.
  3. ההחלטה על פעילות פיטוסניטרית לא תפלה לרעה בין מדינות כל זאת במידה ובשתי המדינות קיים דמיון בתנאי האקלים ונוכחות הנגע.
  4. יישום פעילות פיטוסניטרית אינה תהווה הגבלה בסחר בינלאומי.

ישראל, ככלל מדינות העולם, מבצעת תהליך הערכת סיכונים ביבוא של תוצרת חקלאית לישראל וכן נדרשת בעריכת מידע לטובת תהליכים של הערכת סיכונים בהתאם לדרישת מדינות יעד פוטנציאליות​.

למידע נוסף ניתן לפנות לבעלי תפקידים בהערכת סיכ​​​ונים ביבוא וביצוא:
דנה יחילצ'יק​​

הערכת סיכון נגעים; הערכת סיכון נגעים ביבוא; הערכת סיכון נגעים ביבוא ויצוא תוצרת; הערכת סיכון נגעים ביצוא

 

 

 

 

חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותמידע לחקלאי;יבוא ויצואשירותים להגנת הצומח ולביקורת;הערכת סיכון נגעים ביבוא ויצוא תוצרת;הערכת סיכון נגעיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות21/06/2020 21:00:00{74b2a4a1-eb32-4fd8-9d1d-68cfd0caec97}2999298d-17f9-43ec-97b5-4f6be13ea6e227
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייהמידע לחקלאי;יבוא ויצואהערכת סיכון נגעים ביבוא ויצוא תוצרת;שירותים להגנת הצומח ולביקורת;הערכת סיכון נגעיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_totzeret_tria.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייה21/06/2020 21:00:00{74b2a4a1-eb32-4fd8-9d1d-68cfd0caec97}2999298d-17f9-43ec-97b5-4f6be13ea6e228
2020 – שנת בריאות הצמח הבינלאומיתהגנת הצומח;ענפי הצומחשירותים להגנת הצומח ולביקורת;הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;הערכת סיכון נגעים ביבוא;הערכת סיכון נגעים ביבוא ויצוא תוצרת;הערכת סיכון נגעים ביצוא;הערכת סיכון נגעיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/year_of_plant_health.aspx2020 – שנת בריאות הצמח הבינלאומית08/03/2020 22:00:00{6669aa36-dba9-4fc2-bb9e-27fcb979775c}4a55ac2c-9f54-4111-8f62-9d6d8c53f5fd52
הסכנות הכרוכות בהכנסת צמחים וחומרי צמחי - לולבים ואתרוגים לישראליבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית;יצוא תוצרת טריה;ארבעת המינים;הערכת סיכון נגעים ביבוא;הערכת סיכון נגעיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/lulavim_etrogim.aspxהסכנות הכרוכות בהכנסת צמחים וחומרי צמחי - לולבים ואתרוגים לישראל05/09/2016 21:00:00{74b2a4a1-eb32-4fd8-9d1d-68cfd0caec97}2999298d-17f9-43ec-97b5-4f6be13ea6e223

 

 

לוי תמרלוי תמר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466494לוי תמרמנהלת תחום בכירה (הערכת סיכונים)03-968158603-9681571tamil@moag.gov.il
משה ואקניןמשה ואקנין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466676משה ואקניןמנהל תחום (סיכוני יבוא - פירות)03-968157703-9681571moshev@moag.gov.il
דנה יחילצ'יקדנה יחילצ'יק{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466672דנה יחילצ'יקמנהלת תחום (סיכוני יבוא - ירקות)03-968157703-9681571danai@moag.gov.il

 

 

חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות21/06/2020 21:00:00
דו"ח תיקים פעילים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspxדו"ח תיקים פעילים ביבוא21/06/2020 21:00:00
דו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת ועדת ההיגויhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_sgira.aspxדו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת ועדת ההיגוי21/06/2020 21:00:00
פנייה לקבלת מידע (RFI) לסיוע באיסוף מידע עבור תחום PRAhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/RFI.aspxפנייה לקבלת מידע (RFI) לסיוע באיסוף מידע עבור תחום PRA10/02/2018 22:00:00