הכרה במעבדות פרטיות

השירותים להגנת הצומח ולביקורת, הינם זרוע מקצועית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לעניין הגנת הצומח הן של תוצרת הנכנסת לישראל והן לתוצרת המיוצרת במדינת ישראל. השירותים משמשים בנוסף כגוף מקצועי בנושא הסמכה והכרה.

מידע מורחב בנושא הכרה במעבדות אנליטיות

הכרה במעבדות כימיות