פרסומים

בימים אלו משרד החקלאות בוחן את הסדרת הליך ההכרה במעבדות פרטיות, לצורך ביצוע בדיקות של תוצרת חקלאית צמחית טרייה.

במסגרת זו, המשרד מקיים הליך של שיח ציבורי בהתאם למתודולוגיית RIA (הערכת השפעות רגולציה חדשה, RIA- Regulatory Impact Assessment) שמטרתה להבטיח יצירת רגולציה מיטבית.

על כן, משרד החקלאות מזמין את הציבור ואת בעלי העניין הרלוונטיים לקחת חלק בגיבושה של רגולציה חדשה זו.

להלן מסמך העקרונות המפרט את בסיס הרגולציה המוצעת. 

​נשמח לקבל הערותיכם המקצועיות.
את ההערות ניתן להעביר עד לתאריך 1.1.17, לדוא"ל  shellyh@moag.gov.il ​

 

 

מפקחי משרד החקלאות חשפו לול ששטף את הביצים טרם השיווק וייבש אותן בשמשhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/washed_eggs.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו לול ששטף את הביצים טרם השיווק וייבש אותן בשמש
משרד החקלאות נערך לביקוש לקראת חגי תשרי, ויאפשר יבוא ביצים בפטור ממכס, על מנת למנוע מצב של מחסור בביצים לצרכניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Importing_eggs.aspxמשרד החקלאות נערך לביקוש לקראת חגי תשרי, ויאפשר יבוא ביצים בפטור ממכס, על מנת למנוע מצב של מחסור בביצים לצרכנים
מפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון נוסף של הברחת בשר וגבינות משטחי הרשות הפלסטינית שיועדו למכירה בירושליםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/smuggling_meat_and_cheeses.aspxמפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון נוסף של הברחת בשר וגבינות משטחי הרשות הפלסטינית שיועדו למכירה בירושלים