פרסומים

בימים אלו משרד החקלאות בוחן את הסדרת הליך ההכרה במעבדות פרטיות, לצורך ביצוע בדיקות של תוצרת חקלאית צמחית טרייה.

במסגרת זו, המשרד מקיים הליך של שיח ציבורי בהתאם למתודולוגיית RIA (הערכת השפעות רגולציה חדשה, RIA- Regulatory Impact Assessment) שמטרתה להבטיח יצירת רגולציה מיטבית.

על כן, משרד החקלאות מזמין את הציבור ואת בעלי העניין הרלוונטיים לקחת חלק בגיבושה של רגולציה חדשה זו.

להלן מסמך העקרונות המפרט את בסיס הרגולציה המוצעת. 

​נשמח לקבל הערותיכם המקצועיות.
את ההערות ניתן להעביר עד לתאריך 1.1.17, לדוא"ל  shellyh@moag.gov.il ​

 

 

רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
איסוף התייחסויות למתן פתרונות טכנולוגיים לפסולת פלסטיק חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/Plastic_waste.aspxאיסוף התייחסויות למתן פתרונות טכנולוגיים לפסולת פלסטיק חקלאית
מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בנהללhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/birds_flu_nahalal.aspx מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בנהלל