פרסומים

בימים אלו משרד החקלאות בוחן את הסדרת הליך ההכרה במעבדות פרטיות, לצורך ביצוע בדיקות של תוצרת חקלאית צמחית טרייה.

במסגרת זו, המשרד מקיים הליך של שיח ציבורי בהתאם למתודולוגיית RIA (הערכת השפעות רגולציה חדשה, RIA- Regulatory Impact Assessment) שמטרתה להבטיח יצירת רגולציה מיטבית.

על כן, משרד החקלאות מזמין את הציבור ואת בעלי העניין הרלוונטיים לקחת חלק בגיבושה של רגולציה חדשה זו.

להלן מסמך העקרונות המפרט את בסיס הרגולציה המוצעת. 

​נשמח לקבל הערותיכם המקצועיות.
את ההערות ניתן להעביר עד לתאריך 1.1.17, לדוא"ל  shellyh@moag.gov.il ​

 

 

הודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2019/Pages/shemen_hemp.aspxהודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חיים
שאלות ותשובות בנושא מחירי פירות וירקות בישראל עם מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהוhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2019/Pages/fruits_vegetables_prices_questions_answers.aspxשאלות ותשובות בנושא מחירי פירות וירקות בישראל עם מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהו
כחלק מפעילות משרד החקלאות לצמצום אובדן מזון, מימן המשרד מחקר שבדק ומצא: מהו המצב ההבשלה האידאלי לקטיף מנגו?https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/mehkar_mango.aspxכחלק מפעילות משרד החקלאות לצמצום אובדן מזון, מימן המשרד מחקר שבדק ומצא: מהו המצב ההבשלה האידאלי לקטיף מנגו?