פרסומים

בימים אלו משרד החקלאות בוחן את הסדרת הליך ההכרה במעבדות פרטיות, לצורך ביצוע בדיקות של תוצרת חקלאית צמחית טרייה.

במסגרת זו, המשרד מקיים הליך של שיח ציבורי בהתאם למתודולוגיית RIA (הערכת השפעות רגולציה חדשה, RIA- Regulatory Impact Assessment) שמטרתה להבטיח יצירת רגולציה מיטבית.

על כן, משרד החקלאות מזמין את הציבור ואת בעלי העניין הרלוונטיים לקחת חלק בגיבושה של רגולציה חדשה זו.

להלן מסמך העקרונות המפרט את בסיס הרגולציה המוצעת. 

​נשמח לקבל הערותיכם המקצועיות.
את ההערות ניתן להעביר עד לתאריך 1.1.17, לדוא"ל  shellyh@moag.gov.il ​

 

 

במהלך השבוע הבא ישנו חשש למחסור בעופות טריים ברשתות השיווק בשל חג הקורבן (עיד אל אדחא), שבו צפויה היעדרות של עובדים מהמשחטותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Fresh_Chicken_shortage.aspxבמהלך השבוע הבא ישנו חשש למחסור בעופות טריים ברשתות השיווק בשל חג הקורבן (עיד אל אדחא), שבו צפויה היעדרות של עובדים מהמשחטות
סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/seker_hadbara_totzeret_tria_2017.aspxסקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2017הסקר השנתי של שאריות חומרי הדברה מבוצע על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בפירות ובירקות הנדגמים בשדה ובבתי האריזה והינם מתוצרת מקומית.
הודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2019/Pages/shemen_hemp.aspxהודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חיים