פרסומים

בימים אלו משרד החקלאות בוחן את הסדרת הליך ההכרה במעבדות פרטיות, לצורך ביצוע בדיקות של תוצרת חקלאית צמחית טרייה.

במסגרת זו, המשרד מקיים הליך של שיח ציבורי בהתאם למתודולוגיית RIA (הערכת השפעות רגולציה חדשה, RIA- Regulatory Impact Assessment) שמטרתה להבטיח יצירת רגולציה מיטבית.

על כן, משרד החקלאות מזמין את הציבור ואת בעלי העניין הרלוונטיים לקחת חלק בגיבושה של רגולציה חדשה זו.

להלן מסמך העקרונות המפרט את בסיס הרגולציה המוצעת. 

​נשמח לקבל הערותיכם המקצועיות.
את ההערות ניתן להעביר עד לתאריך 1.1.17, לדוא"ל  shellyh@moag.gov.il ​

 

 

דו"ח תלת שנתי שירותים וטרינריים לשנים 2016-2018https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2016-2018.aspxדו"ח תלת שנתי שירותים וטרינריים לשנים 2016-2018אלו מחלות בעלי חיים נרשמו בישראל בשנים האחרונות? אלו ערים בישראל היו המובילות בהחזקת כלבים? מהם גזעי הכלבים הנפוצים ביותר? להלן דו"ח המאגד בתוכו סיכומים, נתונים ומידע לגבי ענפי בעלי חיים ואודות פעילות השירותים הווטרינריים והמכון הווטרינרי
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019
רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות 2019-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avocado_etzim_2019_2020.aspxרשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות 2019-2020