• ​לוגו הסמל האורגני להורדה - פורמט Jpgהסמל האורגני האחיד של מדינת ישראל