הסמכת גופי בקרה לחקלאות אורגנית

​במדינת ישראל העיסוק בחקלאות אורגנית מוסדר בחקיקה, "החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005" .
​​החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005 קובע, כי למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת הסמכות לאשר גופי אישור ובקרה לפקח ולאשר תוצרת אורגנית. לשם כך, הוקמה מנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה. 

על פי החוק: "תוצרת אורגנית" חייבת להיות מסומנת בסמלים (סמל אורגני אחיד + סמל בקרה),
ולכן, צרכן הצורך תוצרת אורגנית הנושאת את הסמלים יכול לדעת בבטחה שהתוצרת גודלה ויוצרה על פי דרישות החוק והיא מפוקחת על ידי אחד מגופי האישור והבקרה המוסמכים על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

אכיפת החוק בנקודות מכירת תוצרת מבוצעת על ידי מפקחים, עובדי השירותים להגנת הצומח ולביקורת שמונו על ידי שר החקלאות, על מנת לאכוף את התקנות ולהעמיד לדין את העוברים עליהן. 

תנאים להסמכת גופי אישור ובקרה  

החוק קובע את התנאים להבטחת ייצור נאות של תוצרת אורגנית והטיפול בה, לרבות מכירתה, וכן את תנאי ההסמכה של גוף אישור ובקרה, שתפקידם לאמת כי העוסקים בחקלאות אורגנית פועלים בהתאם לחוק ולתקנות.

  • ​עמידה בתקנות להסדרת תוצרת אורגנית (גוף אישור ובקרה), התשס"ח-2008
  • עמידה בדרישות תקן ISO 65 - תקן בינלאומי הקובע אמות מידה לניהול גוף אישור ובקרה
  • עמידה בהנחיות ות​נאים נוספים שנקבעו עי מנהלת ההסמכה

גופי אישור ובקרה מוסמכים  

ישנם ארבעה גופי אישור ובקרה המוסמכים על ידינו (מעודכן לתאריך 9.2.2020):

אגריאור בע"מ 

סקאל ישראל פיקוח והתעדה בע"מ ​

המכון לבקרה ואיכות אי.קיו.סי

דרך המעבדה בע"מ.

ארבעת הגופים הללו מאושרים על-פי אותן אמות מידה ותפקידנו כמנהלת ההסמכה לשמור שהתחרות ביניהם תהיה תחרות הוגנת שלא תפגע ביושרת התוצרת האורגנית.

יצירת קשר  

למידע נוסף ניתן לפנות אל: טל וייל ​צמרת