פרסומים

​​

 

 

הזמנה לכינוס יצואני תוצרת אורגנית המיועדת לאיחוד האירופי - 27.8.17https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/minhala_hasmachat_gufey_bakara/pirsumim/Pages/kenes_organi.aspxהזמנה לכינוס יצואני תוצרת אורגנית המיועדת לאיחוד האירופי - 27.8.17
מבדק לבחינת הסכם האקוויוולנטיות בין מנהלת ההסמכה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת לבין ה-EUhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/minhala_hasmachat_gufey_bakara/pirsumim/Pages/mivdak_ihud_eu.aspxמבדק לבחינת הסכם האקוויוולנטיות בין מנהלת ההסמכה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת לבין ה-EUמבדק לבחינת הסכם האקוויוולנטיות בין מנהלת ההסמכה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת לבין ה-EU
תכנית השתלמות לגופי אישור ובקרה - 13/11/2012https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/minhala_hasmachat_gufey_bakara/pirsumim/Pages/hishtalmut_gufey_bakara.aspxתכנית השתלמות לגופי אישור ובקרה - 13/11/2012השתלמות לגופי אישור ובקרה
סיכום מבדק הסכם הכרה בין מנהלת ההסמכה לבין ה- USDAhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/minhala_hasmachat_gufey_bakara/pirsumim/Pages/USDA.aspxסיכום מבדק הסכם הכרה בין מנהלת ההסמכה לבין ה- USDAסיכום מבדק הסכם הכרה בין מנהלת ההסמכה USDA בשירותים להגנת הצומח ולביקורת לבין USDA
המנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה פועלת להצטרף ל-IAFhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/minhala_hasmachat_gufey_bakara/pirsumim/Pages/minhala_hasmahat_gufey_bakara.aspxהמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה פועלת להצטרף ל-IAFהמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה פועלת להצטרף ל
בדיקת יישום הסכם הכרה בין USDA - PPIShttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/minhala_hasmachat_gufey_bakara/pirsumim/Pages/heskem_hakara_usda.aspxבדיקת יישום הסכם הכרה בין USDA - PPISבדיקת יישום הסכם הכרה בין USDA