פרסומים


השירותים להגנת הצומח ולביקורת מקיימים, זו השנה השנייה, יום השתלמות המיועד לכלל עובדי גופי הבקרה המוסמכים ולמדריכי הארגון לחקלאות אורגנית, במטרה לחדש ולחדד את עיקרי החוק ונוהלי העבודה המחייבים, לעמוד על דגשים בפיקוח, וכן להציג מסקנות ולקחים לעתיד. 

ההשתלמות תתקיים ביום שלישי, 13 בנובמבר 2012 באולם האירועים (בניין הנהלה), הקריה החקלאית, בית-דגן.


להזמנה

 

 

במהלך השבוע הבא ישנו חשש למחסור בעופות טריים ברשתות השיווק בשל חג הקורבן (עיד אל אדחא), שבו צפויה היעדרות של עובדים מהמשחטותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Fresh_Chicken_shortage.aspxבמהלך השבוע הבא ישנו חשש למחסור בעופות טריים ברשתות השיווק בשל חג הקורבן (עיד אל אדחא), שבו צפויה היעדרות של עובדים מהמשחטות
סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/seker_hadbara_totzeret_tria_2017.aspxסקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2017הסקר השנתי של שאריות חומרי הדברה מבוצע על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בפירות ובירקות הנדגמים בשדה ובבתי האריזה והינם מתוצרת מקומית.
הודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2019/Pages/shemen_hemp.aspxהודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חיים