פרסומים


השירותים להגנת הצומח ולביקורת מקיימים, זו השנה השנייה, יום השתלמות המיועד לכלל עובדי גופי הבקרה המוסמכים ולמדריכי הארגון לחקלאות אורגנית, במטרה לחדש ולחדד את עיקרי החוק ונוהלי העבודה המחייבים, לעמוד על דגשים בפיקוח, וכן להציג מסקנות ולקחים לעתיד. 

ההשתלמות תתקיים ביום שלישי, 13 בנובמבר 2012 באולם האירועים (בניין הנהלה), הקריה החקלאית, בית-דגן.


להזמנה

 

 

הודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2019/Pages/shemen_hemp.aspxהודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חיים
שאלות ותשובות בנושא מחירי פירות וירקות בישראל עם מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהוhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2019/Pages/fruits_vegetables_prices_questions_answers.aspxשאלות ותשובות בנושא מחירי פירות וירקות בישראל עם מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהו
כחלק מפעילות משרד החקלאות לצמצום אובדן מזון, מימן המשרד מחקר שבדק ומצא: מהו המצב ההבשלה האידאלי לקטיף מנגו?https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/mehkar_mango.aspxכחלק מפעילות משרד החקלאות לצמצום אובדן מזון, מימן המשרד מחקר שבדק ומצא: מהו המצב ההבשלה האידאלי לקטיף מנגו?