פרסומים


השירותים להגנת הצומח ולביקורת מקיימים, זו השנה השנייה, יום השתלמות המיועד לכלל עובדי גופי הבקרה המוסמכים ולמדריכי הארגון לחקלאות אורגנית, במטרה לחדש ולחדד את עיקרי החוק ונוהלי העבודה המחייבים, לעמוד על דגשים בפיקוח, וכן להציג מסקנות ולקחים לעתיד. 

ההשתלמות תתקיים ביום שלישי, 13 בנובמבר 2012 באולם האירועים (בניין הנהלה), הקריה החקלאית, בית-דגן.


להזמנה

 

 

רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
איסוף התייחסויות למתן פתרונות טכנולוגיים לפסולת פלסטיק חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/Plastic_waste.aspxאיסוף התייחסויות למתן פתרונות טכנולוגיים לפסולת פלסטיק חקלאית
מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בנהללhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/birds_flu_nahalal.aspx מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בנהלל