פרסומים

​​מנהלת ההסמכה בשירותים להגנת הצומח שבמשרד החקלאות תערוך כינוס ליצואני תוצרת אורגנית, טרייה ומעובדת ולעמילי מכס המנפיקים כיום תעודות אורגניות לתוצרת המיוצאת לאיחוד האירופי וזאת לאור שינויים בדרישות של נציבות האיחוד האירופי ומעבר לעבודה במערכת TRACES של האיחוד האירופי שייכנסו לתוקפם ב 19.10.17.
 ​
הכינוס יתקיים ביו​ם ראשון 27.8.17​, בין השעות 14:00-16:00, בחדר הדיונים של השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בקריה החקלאית בבית דגן, בקומה 1-. 

למעוניינים, יש לשלוח אישור השתתפות לכתובת המייל arielof@moag.gov.il

 

 

בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/havrachat_chazilim.aspxבתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪
רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות 2019-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avocado_etzim_2019_2020.aspxרשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות 2019-2020
רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishyon_zraim_19-20.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019