פרסומים

​​מנהלת ההסמכה בשירותים להגנת הצומח שבמשרד החקלאות תערוך כינוס ליצואני תוצרת אורגנית, טרייה ומעובדת ולעמילי מכס המנפיקים כיום תעודות אורגניות לתוצרת המיוצאת לאיחוד האירופי וזאת לאור שינויים בדרישות של נציבות האיחוד האירופי ומעבר לעבודה במערכת TRACES של האיחוד האירופי שייכנסו לתוקפם ב 19.10.17.
 ​
הכינוס יתקיים ביו​ם ראשון 27.8.17​, בין השעות 14:00-16:00, בחדר הדיונים של השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בקריה החקלאית בבית דגן, בקומה 1-. 

למעוניינים, יש לשלוח אישור השתתפות לכתובת המייל arielof@moag.gov.il

 

 

הונאת החצילים הגדולה: בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Eggplant_scam.aspxהונאת החצילים הגדולה: בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - אוגוסט, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - אוגוסט, 2019
לקראת חג הסוכות, משרד החקלאות מתריעhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Four_species.aspxלקראת חג הסוכות, משרד החקלאות מתריע