פרסומים

​​מנהלת ההסמכה בשירותים להגנת הצומח שבמשרד החקלאות תערוך כינוס ליצואני תוצרת אורגנית, טרייה ומעובדת ולעמילי מכס המנפיקים כיום תעודות אורגניות לתוצרת המיוצאת לאיחוד האירופי וזאת לאור שינויים בדרישות של נציבות האיחוד האירופי ומעבר לעבודה במערכת TRACES של האיחוד האירופי שייכנסו לתוקפם ב 19.10.17.
 ​
הכינוס יתקיים ביו​ם ראשון 27.8.17​, בין השעות 14:00-16:00, בחדר הדיונים של השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בקריה החקלאית בבית דגן, בקומה 1-. 

למעוניינים, יש לשלוח אישור השתתפות לכתובת המייל arielof@moag.gov.il

 

 

Molluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Molluscs-Intercepted-at-the-borders-of-Israel-in-2019-.aspxMolluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019
ימים ושעות פעילות מעברים חגי תשרי 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/Pages/tishrey_2020.aspxימים ושעות פעילות מעברים חגי תשרי 2020
צמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/asabimraim/pirsumim/Pages/Ambrosia.aspxצמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלצמח האמברוסיה שהינו צמח גר, פולש בארץ בעל השפעה חמורה על החקלאות, הסביבה ועל בריאות האדם. הכנסו על מנת לגלות עוד על הצמח, מאפייניו והשפעותיו.