פרסומים

​​מנהלת ההסמכה בשירותים להגנת הצומח שבמשרד החקלאות תערוך כינוס ליצואני תוצרת אורגנית, טרייה ומעובדת ולעמילי מכס המנפיקים כיום תעודות אורגניות לתוצרת המיוצאת לאיחוד האירופי וזאת לאור שינויים בדרישות של נציבות האיחוד האירופי ומעבר לעבודה במערכת TRACES של האיחוד האירופי שייכנסו לתוקפם ב 19.10.17.
 ​
הכינוס יתקיים ביו​ם ראשון 27.8.17​, בין השעות 14:00-16:00, בחדר הדיונים של השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בקריה החקלאית בבית דגן, בקומה 1-. 

למעוניינים, יש לשלוח אישור השתתפות לכתובת המייל arielof@moag.gov.il

 

 

תו ירוק למשתלות - תו וולונטרי, משותף למשרד להגנת הסביבה ולמכון התקנים הישראליhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/tav_yarok.aspxתו ירוק למשתלות - תו וולונטרי, משותף למשרד להגנת הסביבה ולמכון התקנים הישראלי
נוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Fresh_produce_gaza_israel.aspxנוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לישראל
נוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לאיו"ש (יהודה ושומרון)https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/fresh_produce_Gaza_Judea_and_Samaria.aspxנוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לאיו"ש (יהודה ושומרון)