2010

 

 

גידול אצות אורגניות בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2010/Pages/atzot_israel.aspxגידול אצות אורגניות בישראלגידול אצות אורגניות בישראל
טיוטת התקנות להסדרת תוצרת אורגנית מן החיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2010/Pages/tuta_takanot_hasdarat_totzeret_organit_hi.aspxטיוטת התקנות להסדרת תוצרת אורגנית מן החיטיוטת התקנות להסדרת תוצרת אורגנית מן החי
סטנדט לחקלאות מים אורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2010/Pages/haklaut_maim_org.aspxסטנדט לחקלאות מים אורגנית