2011

 

 

משרד החקלאות מגן על הצרכן האורגני ומפרסם סקר לבדיקת "כשרות" התוצרת האורגנית בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2011/Pages/seker_homrey_hadbara.aspxמשרד החקלאות מגן על הצרכן האורגני ומפרסם סקר לבדיקת "כשרות" התוצרת האורגנית בישראל
דוח ביופך - 2011https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2011/Pages/doh_biofah_ 2011.aspxדוח ביופך - 2011
מידע אודות גופי בקרה מוסמכים על ידי ה- EUhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2011/Pages/meda_gufey_bakara.aspxמידע אודות גופי בקרה מוסמכים על ידי ה- EU
מצגת הסבר לחוק להסדרת תוצרת אורגנית בישראל - ינואר 2011https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2011/Pages/matseget_hasber_hok_org_2011.aspxמצגת הסבר לחוק להסדרת תוצרת אורגנית בישראל - ינואר 2011