2012

 

 

לאחר סחבת של 7 שנים: המהפך האורגני מתחילhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2012/Pages/organi_2012.aspxלאחר סחבת של 7 שנים: המהפך האורגני מתחיל
ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה, ב- 2/8/2012 תקנות המסדירות שיווק תוצרת אורגנית מן החי שיכנסו לתוקף בינואר 2013https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2012/Pages/takanot_org_08-2012.aspxועדת הכלכלה של הכנסת אישרה, ב- 2/8/2012 תקנות המסדירות שיווק תוצרת אורגנית מן החי שיכנסו לתוקף בינואר 2013ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה, ב 2/8/2012
רענון דרישות יבוא תוצרת אורגנית - אפריל 2012https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2012/Pages/yevu_tozeret_org_4-2012.aspxרענון דרישות יבוא תוצרת אורגנית - אפריל 2012רענון דרישות יבוא תוצרת אורגנית - אפריל 2012
הודעה בדבר ביטול התליית תעודת רישום לתכשיר גרינטק B שמספרו 7414https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2012/Pages/bitul_hatlaya_7414.aspxהודעה בדבר ביטול התליית תעודת רישום לתכשיר גרינטק B שמספרו 7414הודעה בדבר ביטול התליית תעודת רישום לתכשיר גרינטק B שמספרו 7414
הודעה בדבר ביטול התליית תעודת רישום לתכשיר טרייסר אולטרהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2012/Pages/ahshir_org.aspxהודעה בדבר ביטול התליית תעודת רישום לתכשיר טרייסר אולטרההודעה בדבר ביטול התליית תעודת רישום לתכשיר טרייסר אולטרה
סטנדרט לחקלאות מים אורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2012/Pages/org_haklaut_maim.aspxסטנדרט לחקלאות מים אורגניתסטנדט לחקלאות מים אורגנית
מידע על תהליך הסמכהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2012/Pages/meda_hasmacha_.aspxמידע על תהליך הסמכהמידע על תהליך הסמכה
מדיניות המנהלהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2012/Pages/mediniut_minhala.aspxמדיניות המנהלהמדיניות המנהלה
סיכום פעילות מנהלת ההסמכה בהסדרת החקלאות האורגנית לשנת 2011https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2012/Pages/haklaut_org_2011.aspxסיכום פעילות מנהלת ההסמכה בהסדרת החקלאות האורגנית לשנת 2011סיכום פעילות מנהלת ההסמכה בהסדרת החקלאות האורגנית לשנת 2011
חוברת תכשירים מורשים לחקלאות אורגנית 2012https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2012/Pages/ahshirim_org_2012.aspxחוברת תכשירים מורשים לחקלאות אורגנית 2012חוברת תכשירים מורשים לחקלאות אורגנית 2012