2013

 

 

הודעה בדבר שינוי דרישות יצוא תוצרת אורגנית לאיחוד האירופי - 11.12.13https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2013/Pages/drishot_yetsu_org.aspxהודעה בדבר שינוי דרישות יצוא תוצרת אורגנית לאיחוד האירופי - 11.12.13הודעה בדבר שינוי דרישות יצוא תוצרת אורגנית לאיחוד האירופי
אושר גוף הסמכה נוסף לפיקוח על תוצרת אורגנית מן החיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2013/Pages/hasmacha_org.aspxאושר גוף הסמכה נוסף לפיקוח על תוצרת אורגנית מן החי
רשימת עוסקים כללית - 2013https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2013/Pages/oskim_klalit_2013.aspxרשימת עוסקים כללית - 2013
הנחיות נוספות להסמכה בחקלאות אורגנית - 21/4/13https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2013/Pages/hanhayot_nosafot_hasmaha_31.7.12.aspxהנחיות נוספות להסמכה בחקלאות אורגנית - 21/4/13הנחיות נוספות להסמכה