2013

מדינת ישראל מוכרת על ידי האיחוד האירופי כמדינה שלישית אקוויוולנטית לפי תקנה Commission Regulation (EC) 1235/2008.
החל מתאריך 31.1.14 הסכם האקוויוולנטיות יוחל רק על תוצרת אורגנית שיוצרה בתחומי הקו הירוק
(גבולות 67). עם זאת, תוצרת אורגנית המיוצרת במדינת ישראל מעבר לקו הירוק תוכל להמשיך להיות מיוצאת לאיחוד האירופי ותידרש לעמוד בתנאים הבאים:
1. דרישות החוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה – 2005 (להלן – החוק), והתקנות שהותקנו לפיו. 
2. דרישת החקיקה האורגנית האירופית לפי תקנה Council Regulation (EC) 834/2007 
3. התעדת התוצרת לייצוא תעשה בהתאם להוראות הקבועות ב-  Commission Regulation (EC) 1235/2008 Article 19.

לפרטים המלאים

 

 

תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
סקר בנושא שיפור הרגולציה על תוצרת אורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/seker_totzeret_org.aspxסקר בנושא שיפור הרגולציה על תוצרת אורגניתמשרד החקלאות בוחן בימים אלו את הרגולציה על גידול תוצרת אורגנית. הרגולציה קובעת כללים לגבי אופן הגידול של התוצרת, כתנאי לסימון המוצר כמוצר אורגני. המידע שתמסרו בסקר זה יסייע למשרד לבחון איך לעדכן את התקנות והנהלים - על מנת לפשט ולייעל את התהליך.