2013

מנהלת השירותים להגנת הצומח אישרה את חברת סקאל ישראל פיקוח והתעדה בע"מ, בתוקף סמכותה לפי סעיף 3(א) לחוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה – 2005, כגוף אישור ובקרה לפיקוח והתעדה של תוצרת אורגנית מן החי.
מאז אישור התקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי - ייצורה ומכירתה) פועלת מנהלת ההסמכה בשירותים להגנת הצומח להרחבת תחום ההסמכה של גופי האישור והבקרה המאושרים על ידה על מנת לאפשר לצרכני התוצרת האורגנית מן החי לרכוש מוצרים המפוקחים בהתאם לחוק.

כעת ישנם שני גופי אישור ובקרה המאושרים על ידי מנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת לפיקוח על תוצרת אורגנית מן החי – אגריאור בע"מ וסקאל ישראל פיקוח והתעדה בע"מ.

משמעות הרחבת ההסמכה היא שצרכני התוצרת האורגנית, שמקורה הן מן הצומח והן מן החי, המסומנת בסמלי הבקרה בסמוך לסמל האחיד של מדינת ישראל יכולים לדעת בבטחה כי תוצרת זו גודלה ויוצרה בהתאם לדרישות החוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה – 2005 והתקנות שהותקנו לפיו.לרשימת גופי אישור ובקרה בחקלאות אורגנית
אושר גוף הסמכה נוסף לפיקוח על תוצרת אורגנית

 

 

תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
סקר בנושא שיפור הרגולציה על תוצרת אורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/seker_totzeret_org.aspxסקר בנושא שיפור הרגולציה על תוצרת אורגניתמשרד החקלאות בוחן בימים אלו את הרגולציה על גידול תוצרת אורגנית. הרגולציה קובעת כללים לגבי אופן הגידול של התוצרת, כתנאי לסימון המוצר כמוצר אורגני. המידע שתמסרו בסקר זה יסייע למשרד לבחון איך לעדכן את התקנות והנהלים - על מנת לפשט ולייעל את התהליך.