2014

חקלאות אורגנית מוסדרת בישראל בחקיקה לפי החוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה - 2005 והתקנות שהותקנו לפיו המסדירים את היצור והמכירה של תוצרת חקלאית אורגנית מן הצומח ומן החי, כולל מוצרים מיובאים.
המשמעות היא שצרכן הרוכש תוצרת חקלאית המסומנת כאורגנית יכול לדעת בביטחון כי המוצר גדל, נארז ועובד בהתאם לדרישות החוק.

לצפייה במדריך למשווק
לצפייה במדריך לצרכן

 

 

הנחיות נוספות להסמכת גופי אישור ובקרה לחקלאות אורגניתhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/hanhayot_nosafot_hasmaha_11.7.16.aspxהנחיות נוספות להסמכת גופי אישור ובקרה לחקלאות אורגניתהנחיות נוספות להסמכה
תוצרת אורגנית - מדריך למשווקhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/org_meshavek.aspxתוצרת אורגנית - מדריך למשווק
תוצרת אורגנית - מדריך לצרכןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/org_tzarchan.aspxתוצרת אורגנית - מדריך לצרכן