2014

חקלאות אורגנית מוסדרת בישראל בחקיקה לפי החוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה - 2005 והתקנות שהותקנו לפיו המסדירים את היצור והמכירה של תוצרת חקלאית אורגנית מן הצומח ומן החי, כולל מוצרים מיובאים.
המשמעות היא שצרכן הרוכש תוצרת חקלאית המסומנת כאורגנית יכול לדעת בביטחון כי המוצר גדל, נארז ועובד בהתאם לדרישות החוק.

לצפייה במדריך למשווק
לצפייה במדריך לצרכן

 

 

תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
שיפור אכיפה בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, יולי 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/achifa_totzeret_organit.aspxשיפור אכיפה בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, יולי 2019בשנים האחרונות מבצע משרד החקלאות בדיקות רבות בחנויות לממכר תוצרת אורגנית הפזורות בכל רחבי הארץ. הבדיקות כוללות סימון סוגי המוצרים האורגניים, הפרדה ושילוט במדפים בין מוצרים אורגניים ולא אורגניים ועוד. להלן סיכום היבטי שיפור האכיפה והפיקוח על תוצרת אורגנית
תוצרת אורגנית - מדריך למשווקhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/org_meshavek.aspxתוצרת אורגנית - מדריך למשווק