2014

 

 

גופי אישור ובקרה לתוצרת אורגנית מן הצומח ומן החיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2014/Pages/gufey_bakara.aspxגופי אישור ובקרה לתוצרת אורגנית מן הצומח ומן החי
תוצרת אורגנית בישראל - מדריך לצרכן ומשווקhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2014/Pages/תוצרת אורגנית בישראל - מדריך לצרכן ומשווק.aspxתוצרת אורגנית בישראל - מדריך לצרכן ומשווקתוצרת אורגנית בישראל