2014


מנהלת השירותים להגנת הצומח אישרה (9.3.14)  את המכון לבקרה ואיכות – איי קיו סי בע"מ, בתוקף סמכותה לפי סעיף 3(א) של החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005, כגוף אישור ובקרה לפיקוח והתעדה של תוצרת אורגנית מן החי.

המכון לבקרה ואיכות - איי קיו סי בע"מ, מצטרף לשני גופי האישור והבקרה שכבר אישרו לעניין זה, כך שכיום ישנם 3 גופי אישור ובקרה המאושרים על ידי המנהלת, לפיקוח על תוצרת אורגנית שמקורה מן הצומח ומן החי – אגריאור בע"מ, סקאל ישראל פיקוח והתעדה בע"מ, המכון לבקרה ואיכות איי קיו סי בע"מ.

משמעות האישור הוא שצרכני התוצרת האורגנית, שמקורה הן מן הצומח והן מן החי, המסומנת בסמלי הבקרה בסמוך לסמל האחיד של מדינת ישראל יכולים לדעת בבטחה כי תוצרת זו גודלה, יוצרה ופוקחה בהתאם לדרישות החוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה – 2005 והתקנות שהותקנו לפיו.


לרשימת גופי אישור ובקרה

 

 

תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
סקר בנושא שיפור הרגולציה על תוצרת אורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/seker_totzeret_org.aspxסקר בנושא שיפור הרגולציה על תוצרת אורגניתמשרד החקלאות בוחן בימים אלו את הרגולציה על גידול תוצרת אורגנית. הרגולציה קובעת כללים לגבי אופן הגידול של התוצרת, כתנאי לסימון המוצר כמוצר אורגני. המידע שתמסרו בסקר זה יסייע למשרד לבחון איך לעדכן את התקנות והנהלים - על מנת לפשט ולייעל את התהליך.