2016

אנו מבקשים להודיע לקהל הרחב כי המוצר - פריכיות תירס Corn Thins Organic Sesame – Organic Thin corn cake with Sesame של היצרן "Real Foods" מסנט פיטרס אוסטרליה, המיובא על ידי החברה המאוחדת להפצה ומסחר בע"מ דנשר, אינו עומד בהוראות החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה – 2005, החוק והתקנות שנקבעו לפיו ולפיכך המוצר אינו אורגני על פי דרישות החוק.

למידע מורחב

 

 

הנחיות נוספות להסמכת גופי אישור ובקרה לחקלאות אורגניתhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/hanhayot_nosafot_hasmaha_11.7.16.aspxהנחיות נוספות להסמכת גופי אישור ובקרה לחקלאות אורגניתהנחיות נוספות להסמכה
תוצרת אורגנית - מדריך למשווקhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/org_meshavek.aspxתוצרת אורגנית - מדריך למשווק
תוצרת אורגנית - מדריך לצרכןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/org_tzarchan.aspxתוצרת אורגנית - מדריך לצרכן