2016

אנו מבקשים להודיע לקהל הרחב כי המוצר - פריכיות תירס Corn Thins Organic Sesame – Organic Thin corn cake with Sesame של היצרן "Real Foods" מסנט פיטרס אוסטרליה, המיובא על ידי החברה המאוחדת להפצה ומסחר בע"מ דנשר, אינו עומד בהוראות החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה – 2005, החוק והתקנות שנקבעו לפיו ולפיכך המוצר אינו אורגני על פי דרישות החוק.

למידע מורחב

 

 

תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
שיפור אכיפה בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, יולי 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/achifa_totzeret_organit.aspxשיפור אכיפה בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, יולי 2019
תוצרת אורגנית - מדריך למשווקhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/org_meshavek.aspxתוצרת אורגנית - מדריך למשווק