2016

 

 

הודעה לציבור בדבר איסור שימוש בתכשירים "נימפר" "גניקן" ו"יהלום" (עפ"י האצוות המפורטות) של חברת "דע קדם" בחקלאות אורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2016/Pages/tachshir_asur_haklaut_org.aspxהודעה לציבור בדבר איסור שימוש בתכשירים "נימפר" "גניקן" ו"יהלום" (עפ"י האצוות המפורטות) של חברת "דע קדם" בחקלאות אורגנית
הודעה לציבור בדבר המוצר – Corn Thins Organic Sesame של היצרן "Real Foods"https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2016/Pages/13.9.16 prichot_org.aspxהודעה לציבור בדבר המוצר – Corn Thins Organic Sesame של היצרן "Real Foods"הודעה לציבור בדבר המוצר – Corn Thins Organic Sesame של היצרן "Real Foods"
רשימת גופי הבקרה המאושרים על ידי האיחוד האירופי 2015https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2016/Pages/EUCBLIST_official.aspxרשימת גופי הבקרה המאושרים על ידי האיחוד האירופי 2015רשימת גופי הבקרה המאושרים על ידי האיחוד האירופי 2015
הנחיות נוספות להסמכה בחקלאות אורגנית - 4.4.17https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2016/Pages/hanhayot_nosafot_hasmaha_11.7.16.aspxהנחיות נוספות להסמכה בחקלאות אורגנית - 4.4.17הנחיות נוספות להסמכה
הודעה לציבור בדבר המוצרים שמן זית ושמן קוקוס המסומנים כאורגניים של היצרן והמשווק "גליל מוצרי בריאות בע"מ"https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2016/Pages/muztarim_org_30.10.16.aspxהודעה לציבור בדבר המוצרים שמן זית ושמן קוקוס המסומנים כאורגניים של היצרן והמשווק "גליל מוצרי בריאות בע"מ"