2016

 

 

הודעה לציבור בדבר איסור שימוש בתכשירים "נימפר" "גניקן" ו"יהלום" (עפ"י האצוות המפורטות) של חברת "דע קדם" בחקלאות אורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2016/Pages/tachshir_asur_haklaut_org.aspxהודעה לציבור בדבר איסור שימוש בתכשירים "נימפר" "גניקן" ו"יהלום" (עפ"י האצוות המפורטות) של חברת "דע קדם" בחקלאות אורגנית
הודעה לציבור בדבר המוצר – Corn Thins Organic Sesame של היצרן "Real Foods"https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2016/Pages/13.9.16 prichot_org.aspxהודעה לציבור בדבר המוצר – Corn Thins Organic Sesame של היצרן "Real Foods"הודעה לציבור בדבר המוצר – Corn Thins Organic Sesame של היצרן "Real Foods"
רשימת גופי הבקרה המאושרים על ידי האיחוד האירופי 2015https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2016/Pages/EUCBLIST_official.aspxרשימת גופי הבקרה המאושרים על ידי האיחוד האירופי 2015רשימת גופי הבקרה המאושרים על ידי האיחוד האירופי 2015
הודעה לציבור בדבר המוצרים שמן זית ושמן קוקוס המסומנים כאורגניים של היצרן והמשווק "גליל מוצרי בריאות בע"מ"https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2016/Pages/muztarim_org_30.10.16.aspxהודעה לציבור בדבר המוצרים שמן זית ושמן קוקוס המסומנים כאורגניים של היצרן והמשווק "גליל מוצרי בריאות בע"מ"