2016

השירותים להגנת הצומח מבקשים להודיע לקהל הרחב כי המוצרים –

1. שמן זית המסומן ומשווק כ"שמן זית אורגני" על ידי "גליל מוצרי בריאות" GALILEE TM
2 .שמן קוקוס המסומן ומשווק כ"שמן קוקוס אורגני" על ידי "גליל מוצרי בריאות" GALILEE TM


אינם עומדים בהוראות החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה – 2005 והתקנות שנקבעו לפיו
ולפיכך המוצרים אינם אורגניים על פי דרישות החוק.

למידע נוסף

 

 

תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/hadbara_org_1_-2020.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר, 2020
שיפור אכיפה בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, יולי 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/achifa_totzeret_organit.aspxשיפור אכיפה בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, יולי 2019בשנים האחרונות מבצע משרד החקלאות בדיקות רבות בחנויות לממכר תוצרת אורגנית הפזורות בכל רחבי הארץ. הבדיקות כוללות סימון סוגי המוצרים האורגניים, הפרדה ושילוט במדפים בין מוצרים אורגניים ולא אורגניים ועוד. להלן סיכום היבטי שיפור האכיפה והפיקוח על תוצרת אורגנית
תוצרת אורגנית - מדריך למשווקhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/org_meshavek.aspxתוצרת אורגנית - מדריך למשווק