​​​בהתאם לתקנה Regulation (EC) 1842/2016 המחליפה את - Regulation (EC) 1235/2008, גופי אישור ובקרה המפקחים על תוצרת אורגנית הנכנסת לאירופה, נדרשים להנפיק את התעודות המלוות את התוצרת האורגנית במערכת האלקטרונית- TRACES.

TRACES היא מערכת שהוקמה בשנת 2004 למטרת התנהלות וניטור סחר בתוצרת מן החי שמאז הורחבה גם לתוצרת מן הצומח. המטרה היא לאפשר גישה ושקיפות לכל הגו​רמים הלוקחים חלק בייצור, הנפקה ואישור של תעודות אלקטרוניות. כעת בהתאם לתקנה החדשה, RACEST תעסוק גם בתוצרת אורגנית. 

ב - 19.04.2017 תחל תקופת מעבר של 6 חודשים אשר במהלכה, תעודה תחשב "חוקית" כאשר היא תונפק ב- TRACES, תחתם ידנית ותסרק חזרה למערכת לאחר חיתום עד להקמת מערך חתימות אלקטרוני או שתחתם ישירות ב - TRACES. במהלך תקופה זו, תעודות אלקטרוניות ותעודות ידניות ימשיכו להתקיים יחד.

החל מתאריך 19.10.17 השימוש בתעודות האלקטרוניות באופן מלא יהיה חובה ו- TRACES תהיה המערכת היחידה אשר בה יהיה אפשרי להנפיק תעודות Inspection של תוצרת אורגנית המיובאת לאיחוד.


למידע המלא

 

 

הודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_melafefon_11-11-20.aspxהודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
משרד החקלאות מנתח את השיווק המקוון הישיר של תוצרת חקלאית טרייה מהחקלאי לצרכן בעידן הקורונה במטרה להציע לחקלאים הכשרה בתחום ולאפשר להם לשווק ישירות לצרכן באופן דיגיטליhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/online-marketing.aspxמשרד החקלאות מנתח את השיווק המקוון הישיר של תוצרת חקלאית טרייה מהחקלאי לצרכן בעידן הקורונה במטרה להציע לחקלאים הכשרה בתחום ולאפשר להם לשווק ישירות לצרכן באופן דיגיטלי