​​​בהתאם לתקנה Regulation (EC) 1842/2016 המחליפה את - Regulation (EC) 1235/2008, גופי אישור ובקרה המפקחים על תוצרת אורגנית הנכנסת לאירופה, נדרשים להנפיק את התעודות המלוות את התוצרת האורגנית במערכת האלקטרונית- TRACES.

TRACES היא מערכת שהוקמה בשנת 2004 למטרת התנהלות וניטור סחר בתוצרת מן החי שמאז הורחבה גם לתוצרת מן הצומח. המטרה היא לאפשר גישה ושקיפות לכל הגו​רמים הלוקחים חלק בייצור, הנפקה ואישור של תעודות אלקטרוניות. כעת בהתאם לתקנה החדשה, RACEST תעסוק גם בתוצרת אורגנית. 

ב - 19.04.2017 תחל תקופת מעבר של 6 חודשים אשר במהלכה, תעודה תחשב "חוקית" כאשר היא תונפק ב- TRACES, תחתם ידנית ותסרק חזרה למערכת לאחר חיתום עד להקמת מערך חתימות אלקטרוני או שתחתם ישירות ב - TRACES. במהלך תקופה זו, תעודות אלקטרוניות ותעודות ידניות ימשיכו להתקיים יחד.

החל מתאריך 19.10.17 השימוש בתעודות האלקטרוניות באופן מלא יהיה חובה ו- TRACES תהיה המערכת היחידה אשר בה יהיה אפשרי להנפיק תעודות Inspection של תוצרת אורגנית המיובאת לאיחוד.


למידע המלא

 

 

הודעה ללולנים - יוני, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_june_19.aspxהודעה ללולנים - יוני, 2019
נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונת הרבייה 2019 - עדכון https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/rishion_daig2019.aspxנוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונת הרבייה 2019 - עדכון
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה