​​​בהתאם לתקנה Regulation (EC) 1842/2016 המחליפה את - Regulation (EC) 1235/2008, גופי אישור ובקרה המפקחים על תוצרת אורגנית הנכנסת לאירופה, נדרשים להנפיק את התעודות המלוות את התוצרת האורגנית במערכת האלקטרונית- TRACES.

TRACES היא מערכת שהוקמה בשנת 2004 למטרת התנהלות וניטור סחר בתוצרת מן החי שמאז הורחבה גם לתוצרת מן הצומח. המטרה היא לאפשר גישה ושקיפות לכל הגו​רמים הלוקחים חלק בייצור, הנפקה ואישור של תעודות אלקטרוניות. כעת בהתאם לתקנה החדשה, RACEST תעסוק גם בתוצרת אורגנית. 

ב - 19.04.2017 תחל תקופת מעבר של 6 חודשים אשר במהלכה, תעודה תחשב "חוקית" כאשר היא תונפק ב- TRACES, תחתם ידנית ותסרק חזרה למערכת לאחר חיתום עד להקמת מערך חתימות אלקטרוני או שתחתם ישירות ב - TRACES. במהלך תקופה זו, תעודות אלקטרוניות ותעודות ידניות ימשיכו להתקיים יחד.

החל מתאריך 19.10.17 השימוש בתעודות האלקטרוניות באופן מלא יהיה חובה ו- TRACES תהיה המערכת היחידה אשר בה יהיה אפשרי להנפיק תעודות Inspection של תוצרת אורגנית המיובאת לאיחוד.


למידע המלא

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019
הודעה ללולנים, יולי 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_7_19.aspxהודעה ללולנים, יולי 2019
הודעת המשך 2 ל-O.I.E קטרת העור - 14.7.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_2_14-07-19.aspxהודעת המשך 2 ל-O.I.E קטרת העור - 14.7.19