​​

 

 

רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2018/Pages/oskim_2018.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות
אכיפה ופיקוח בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה – 2005https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2018/Pages/hasdara_organi.aspxאכיפה ופיקוח בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה – 2005