כרטיסי צמח לחוק סטנדרטים

​תקנות הנוהל הבסיסי על-פי החוק לייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011 קובעות שפירות וירקות המשווקים במדינת ישראל יהיו חייבים לעמוד בתקני בטיחות לעניין מזהמים מיקרוביולוגים, וכן לשאת סימון שיאפשר עקיבות מלאה למקור התוצרת, כל אלה בנוסף לחובה הקיימת היום בנושא עמידה ברמה מותרת של שאריות חומרי הדברה בתוצרת.

דרישות האיכות קובעות שפירות וירקות חייבים להיות שלמים, טריים ורעננים, נקיים מחומרים זרים וסימני ריקבון וכן לעמוד בדרישות ההבשלה שנקבעו.
המשמעות היא, שעם כניסת החוק לתוקף, משווקים שימכרו תוצרת שאינה עומדת בדרישות האיכות שפורטו לעיל ידרשו להוריד תוצרת כאמור מהמדפים.
כחלק מהיערכות המשרד ליישום תקנות הנוהל הבסיסי, תחום סטנדרטים והסמכה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת מפרסם לציבור כרטיסי צמחים בהם מפורטות הדרישות הבסיסיות בנושא איכות של פירות וירקות.
הכרטיסים מכילים תמונות הממחישות את המותר והאסור לשיווק, ובנוסף מפורטות בהם דרישות הבשלה לצמחים שנקבעו עבורם דרישות הבשלה.
בשלב הנוכחי אנו נפרסם באתר האינטרנט כ-25 כרטיסי צמחים, 10 לירקות ו-15 לפירות.

כרטיסי הצמחים פותחו על ידי ברט היקסון, בסיועו של יואב פלד, ואושרו על ידי הגורמים המקצועיים במשרד ובמועצת הצמחים.
הכרטיסים נועדו לשימושה של כלל שרשרת הייצור והשיווק, לתועלת היצרנים והצרכנים כאחד.

למידע נוסף ניתן לפנות לאיש הקשר ברט היקסון​

 

 

כרטיס צמח - סלק אדוםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Beetroot.aspxכרטיס צמח - סלק אדוםכרטיס צמח
כרטיס צמח - ברוקוליhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Broccoli.aspxכרטיס צמח - ברוקוליכרטיס צמח
כרטיס צמח - כרובhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Cabbage.aspxכרטיס צמח - כרובכרטיס צמח - כרוב
כרטיס צמח - קולורביhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Colorabi.aspxכרטיס צמח - קולורביכרטיס צמח - קולורבי
כרטיס צמח - קישואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Courgette.aspxכרטיס צמח - קישואכרטיס צמח
כרטיס צמח - כוסברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Cusbara.aspxכרטיס צמח - כוסברהכרטיס צמח - כוסברה
כרטיס צמח - חצילhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Eggplant.aspxכרטיס צמח - חצילכרטיס צמח - חציל
כרטיס צמח - חסהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Lettuce.aspxכרטיס צמח - חסהכרטיס צמח - חסה
כרטיס צמח - מלוןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Melon.aspxכרטיס צמח - מלוןכרטיס צמח - מלון
כרטיס צמח - בצלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Onion.aspxכרטיס צמח - בצלכרטיס צמח
כרטיס צמח - אבטיחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Watermelon.aspxכרטיס צמח - אבטיחכרטיס צמח
כרטיס צמח - אפרסמוןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/afarsemon.aspxכרטיס צמח - אפרסמוןאפרסמון
כרטיס צמח - עגבניהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/agvania.aspxכרטיס צמח - עגבניהעגבניה
כרטיס צמח - ענבי מאכלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/anavim.aspxכרטיס צמח - ענבי מאכלענבים
כרטיס צמח - משמשhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Apricot.aspxכרטיס צמח - משמש
כרטיס צמח - אבוקדוhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Avocado.aspxכרטיס צמח - אבוקדוכרטיס צמח - אבוקדו
כרטיס צמח - בננהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/banana.aspxכרטיס צמח - בננה
כרטיס צמח - ריחןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Basilicum.aspxכרטיס צמח - ריחןכרטיס צמח
כרטיס צמח - בטטהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/batata.aspxכרטיס צמח - בטטה
כרטיס צמח - דובדבןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Cherries.aspxכרטיס צמח - דובדבןכרטיס צמח
כרטיס צמח - סלריhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/elery.aspxכרטיס צמח - סלריכרטיס צמח - סלרי
כרטיס צמח - גזרhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/gezer.aspxכרטיס צמח - גזרגזר
כרטיס צמח - קיוויhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/kiwi.aspxכרטיס צמח - קיוויכרטיס צמח - קיווי
כרטיס צמח - כרוביתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/kruvit.aspxכרטיס צמח - כרוביתכרטיס צמח - כרובית
כרטיס צמח - מנגוhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/mango.aspxכרטיס צמח - מנגוכרטיס צמח - מנגו