קטלוג איכות לתוצרת טרייה

פיתוח מדריכי איכות של תוצרת חקלאית מבוצע כשירות תקינה מקצועי לצרכים פנימיים ו/או חיצוניים, כגון מועצות הייצור, לקוחות מוסדיים (יצואנים, משתלות ועוד), וכן חקלאים והציבור הרחב.
פעילות פיתוח המדריכים נעשית בשיתוף ובתיאום עם אנשי מקצוע ובעלי עניין היכולים לתרום לקידום הנושא בתחום מומחיותם.
מכלול מדריך איכות מוגדר ככלל המרכיבים אשר נותנים לתוצרת החקלאית ערך כמזון איכותי. המדריך כולל בתוכו: מדדי איכות חיצונית, מדדי איכות פנימית, הוראות מיון, סימון, אריזה ותנאי ייצור נאותים (GMP). 
תחום סטנדרטים במשרד החקלאות, בשיתוף עם מועצת הפירות והירקות ושה"מ, יצרו כלים ואמצעי המחשה למוצרים השונים.

למידע נוסף ניתן לפנות לאיש הקשר ברט היקסון​