פרסומים

 

 

פורסם מדריך תקן איכות לפרי הדובדבןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/katalog_ehut/pirsumim/Pages/teken_ehut_duvdevan.aspxפורסם מדריך תקן איכות לפרי הדובדבןפורסם מדריך תקן איכות לפרי הדובדבן
יצאה לאור חוברת איכות משודרגת להדריםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/katalog_ehut/pirsumim/Pages/hoveret_hadarim.aspxיצאה לאור חוברת איכות משודרגת להדריםחוברת איכות משודרגת להדרים