קישורים מומלצים

 

 

מועצת הצמחים ענף הירקותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kishurim_mumlatzim/Pages/moetset_tzmahim_anaf_yerakot.aspxמועצת הצמחים ענף הירקות
גוף אזורי אירופי של האו"ם, יחידת תקני האיכות UNECEhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kishurim_mumlatzim/Pages/UNECE.aspxגוף אזורי אירופי של האו"ם, יחידת תקני האיכות UNECE
משרד החקלאות ארה"ב, יחידת תקני האיכות USDAhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kishurim_mumlatzim/Pages/USDA.aspxמשרד החקלאות ארה"ב, יחידת תקני האיכות USDA