פרסומים

​​

 

 

התקדמות ביישום חוק הסטנדרטיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/pirsumim/Pages/hok_stndartim_2012.aspxהתקדמות ביישום חוק הסטנדרטיםהתקדמות ביישום חוק הסטנדרטים
השירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכים ליישום חוק הסטנדרטים באוגוסט 2012https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/pirsumim/Pages/hok_standartim_2012.aspxהשירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכים ליישום חוק הסטנדרטים באוגוסט 2012השירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכים ליישום חוק הסטנדרטים באוגוסט 2012
החוק לפיקוח על יצור הצמח ושיווקו- התשע"א 2011 או בכינויו "חוק הסטנדרטים" אושר בכנסת ישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/pirsumim/Pages/hok_standartim.aspxהחוק לפיקוח על יצור הצמח ושיווקו- התשע"א 2011 או בכינויו "חוק הסטנדרטים" אושר בכנסת ישראלהחוק לפיקוח על יצור הצמח ושיווקו
בדיקה הקדמית להשפעת החלת החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011, על מחירי תוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/pirsumim/Pages/hok_stan.aspxבדיקה הקדמית להשפעת החלת החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011, על מחירי תוצרת חקלאית טרייהבדיקה הקדמית להשפעת החלת החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011, על מחירי תוצרת חקלאית טרייה