פרסומים


תקנות הנוהל הבסיסי על-פי החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א- 2011 קובעות שפירות וירקות המשווקים במדינת ישראל יהיו חייבים לעמוד בתקני בטיחות לעניין מזהמים מיקרוביולוגים, וכן לשאת סימון שיאפשר עקיבות מלאה למקור התוצרת, כל אלה בנוסף לחובה הקיימת היום בנושא עמידה ברמה מותרת של שאריות חומרי הדברה בתוצרת.

דרישות האיכות קובעות שפירות עם כניסת החוק לתוקף, משווקים שימכרו תוצרת שאינה עומדת בדרישות האיכות שפורטו לעיל ידרשו להוריד התוצרת מהמדפים. כחלק מהיערכות המשרד ליישום תקנות הנוהל הבסיסי, תחום סטנדרטים מפרסם לציבור כרטיסי צמחים בהם מפורטות הדרישות הבסיסיות בנושא איכות של פירות וירקות.


למידע מורחב

 

 

הודעה ליבואנים - אושר חידוש היבוא של אוכמניות טריות מארגנטינהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_ochmaniot_argentina.aspxהודעה ליבואנים - אושר חידוש היבוא של אוכמניות טריות מארגנטינה
התפוז שהתחפש: טעים, מתוק ועשיר בסגולות בריאותיות, נעים להכיר: תפוז "מורו", זן תפוז אדום חדשhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Moro_Orange.aspxהתפוז שהתחפש: טעים, מתוק ועשיר בסגולות בריאותיות, נעים להכיר: תפוז "מורו", זן תפוז אדום חדש
מפקחי משרד החקלאות חשפו כ-50 ק"ג פירות וירקות מוברחים בנתב"ג ובמעבר אלנביhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/50kghavrahot.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו כ-50 ק"ג פירות וירקות מוברחים בנתב"ג ובמעבר אלנבי