מידעון

​​​

 

 

חג אביב בפתחhttps://www.moag.gov.il/ppis/meydaon/Pages/bracha_lahag.aspxחג אביב בפתח
מבדק האיחוד האירופי למערך הפיקוח ליצוא צמחים ומוצרי צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/meydaon/Pages/mivdak.aspxמבדק האיחוד האירופי למערך הפיקוח ליצוא צמחים ומוצרי צמחים
הדיון הציבורי בעניין יבוא אננס לישראל ותחום הערכת סיכוני נגעיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/meydaon/Pages/yevu_ananas.aspxהדיון הציבורי בעניין יבוא אננס לישראל ותחום הערכת סיכוני נגעים
יחסי גומלין-יונים ואקריותhttps://www.moag.gov.il/ppis/meydaon/Pages/yonim_akariyot.aspxיחסי גומלין-יונים ואקריות