מידעון

​​כתבו שלומית ציוני ופרופ' עבד גרה ​

בתחילת מרץ, ביקרה בארץ למשך 10 ימים משלחת של שלושה מומחים מטעם יחידת הפיקוח והבקרה של האיחוד האירופי.  מטרת המשלחת הייתה לבצע מבדק מקיף להערכת התאמת תהליכי הפיקוח של השירותים להגה"צ ולביקורת, בכל תחומי היצוא הצמחי, לדרישות היבוא של האיחוד האירופי.

האיחוד האירופי עורך מבדקים מסוג זה באופן תקופתי למדינות המייצאות תוצרת צמחית לשטחו ומבדק קודם נערך בישראל בשנת 2011. ההחלטה לקיים את המבדק בעיתוי זה, התקבלה כתגובה לתפיסות נגעי הסגר במהלך בדיקת משלוחי צמחים מישראל בנמלי הכניסה לאיחוד האירופי, כשכנימת עש הטבק ומינהרנים בפרחים, תבלינים וחומר ריבוי, לצד עש התפוח המדומה בהדרים, הם הגורמים העיקריים לכך. 

קדחת ההכנות החלה כחודשיים קודם למבדק, עם קבלת הבשורה אשר לוותה בשאלון מקיף אודות מבנה הארגון ומכלול פעילותו, הרקע הרגולטורי, מידע על מעמדם הפיטוסניטרי של נגעים בעלי חשיבות לא"א, תהליכי הפיקוח והביקורת הפיטוסניטריים עליהם אנו אמונים במקומות הייצור, בתי האריזה ונמלי היצוא וכמובן נושא ההתעדה והנפקת תעודות הבריאות. המבדק חצה את הארגון ונבחנה במסגרתו פעילותם של מספר אגפים: ביקורת, הסגר, אקולוגיה, אבחון וזרעים ומשתלות.

להמש​ך קריאה

מבדק