מידעון

כתבו תמי לוי, דנה יחילצ'יק, משה ואקנין

הערכת הסיכונים ליבוא האננס העלתה סיכונים פיטוסניטריים שיש בהם איום משמעותי על ענפים חקלאיים שונים בישראל​
אננס