מידעון

ליאנה זרבי- מרכזת נגעים ואקריות, אגף אקולוגיה​

בכל שנות עבודתי אני נכנסת למעבדה האנטומולוגית ודבר ראשון אני פותחת את חלון החדר. עם משב הרוח נכנסות למעבדה מספר קטן של נוצות שמעידות כי בשעות הלילה היונים מוצאים את מנוחתם קרוב לחלון החדר.
באחד הימים הנחתי נוצה קטנה תחת מכשיר הבינוקולר ונדהמתי לראות  שבנוצה שוכבים פרטים חיים. הפרטים היו מסודרים כחיילים לאורך עורק הנוצה.

יונים ואקריות

יונים ואקריות

יונים ואקריות

יונים ואקריות

יונים ואקריות

יונים ואקריות