מאגר תויות תכשירי הדברה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מאגר המכיל את תוויות תכשירי ההדברה הניתנים לשימוש בחקלאות.​

​קובץ התוויות ה​ופק על ידי החברות המשווקות את התכשירים. במידה ויש צורך במידע נגיש על כל תווית, ניתן לפנות לחברה במספר טלפון שמוטבע על התווית או לפנות לריקי ק​טנר​​​ ביחידת שירותים להגנת הצומח ולביקורת.

תווית תכשיר
שם תכשיר בעברית
שם תכשיר באנגלית
תאריך עדכון
מספר רישיון
סיניסיניSinai23/03/20154174
סינרגיסינרגיSinargi08/02/20164007
סיסטאן 24סיסטאן 24Systan 2428/12/20171818
סיפיוןסיפיוןScipion10/06/20181600
סיפרוסיפרוCYPRO01/11/20184466
סיפרין 10סיפרין 10Siperin 1014/03/2017656
סיפרין 20סיפרין 20Siperin 2015/02/2017657
סכיורסכיורSecur08/11/20181630
סלסטסלסטCelest05/02/20141575
סלסטסלסטCelest24/09/20199080
סלסט טופסלסט טופCelest Top12/06/20144225
סלע ערדסלע ערדArad Phosphate Rock14/03/20187451
סלקט סופר ת.מ.סלקט סופר ת.מ.Select Super EC06/11/20161523
סמארט פרשסמארט פרשSmart Fresh17/04/20171745
סמארט פרש טאבסמארט פרש טאבSmart Fresh Tabs11/04/20171704
סמארט פרש פרוטאבס- טבליות צהובוןתסמארט פרש פרוטאבס- טבליות צהובוןתSmart Fresh Pink Tab18/04/20174177
סמארט פרש פרוטאבס- צהובותסמארט פרש פרוטאבס- צהובותSmart Fresh Yellow Tab11/04/20174176
סמארטפרש אינבוקססמארטפרש אינבוקסSmartFresh Inbox13/06/20164321
סמבהסמבהSamba19/03/20151679
סמרטבלוקסמרטבלוקSmartblock21/10/20154230
סמשסמשSmash27/07/2016419
סנטאריסנטאריXenTari WDG07/03/20147429
סנטריסנטריXentari01/03/20144088
סנטרינוסנטרינוCentrino24/08/20164253
סנסורסנסורSensor01/11/20171138
סנפשוט 2.5Gסנפשוט 2.5GSNAPSHOT 2.5G01/04/20041411
סנקורסנקורSencor26/02/20191402
ספדיפנדרספדיפנדרSpudefender25/03/20151557
ספוטלייטספוטלייטSpotlight30/04/20161666
ספורטקספורטקSportac30/05/2017821
ספורקילספורקילSporkil14/02/20171878
ספידיספידיSpeedy10/11/20184220
ספיידרספיידרSpider01/07/20161469
ספיימייטספיימייטSpimite12/11/20184342
ספינקסספינקסSphinx10/06/20154014
ספינקס אקסטרה גרספינקס אקסטרה גרSphinx Extra WG17/07/20114013
ספינקס סופרה גרספינקס סופרה גרSphinx Supra20/01/20154052
ספיריטספיריטSpirit23/12/20191911
ספלאט עש האשכולספלאט עש האשכולSplat Lobesia27/02/20204539
ספלאט עש החרובספלאט עש החרובSplat EC-O13/03/20194463
ספלאט עש החרוב-אורגניספלאט עש החרוב-אורגניSplat-EC O - Organic13/03/20197499
ספלאט עש התפוחספלאט עש התפוחSPLAT CYDIA27/02/20204470
ספלאט עת"מספלאט עת"מSplat FCM01/06/20194452
ספלאט עת"מ אורגניספלאט עת"מ אורגניSPLAT FCM ORGANIC01/06/20197498
ספסן 1015ספסן 1015Safsan 101515/12/2019420
ספסן 515ספסן 515Safsan 51518/12/2019423
ספסן גןספסן גןsafsan gan15/01/20201010
ספקטרוםספקטרוםSpectrum17/08/20181742
ספרטה סופרספרטה סופרSparta Super15/11/20184234
ספרינגספרינגSpring01/09/201791